przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Archiwum patronatów długofalowych

 • Na wniosek Pana Aleksandra Smolara – Prezesa Fundacji im. Stefana Batorego
  Nagroda „Super Samorząd 2014”
  Marzec 2014 – Styczeń 2015 
 • Na wniosek Pana Tomasza Siemoniaka – Ministra Obrony Narodowej
  Obchody 100. rocznicy Legionowego Czynu Niepodległościowego.
  lipiec – grudzień 2014
 • Na wniosek Pani Elżbiety Smolińskiej – Starosty Pruszkowskiego
  Obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego organizowane w Pruszkowie
  sierpień – październik 2014, Pruszków
 • Na wniosek Pana Jana Ołdakowskiego – Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
  Wystawa „Powstanie Warszawskie 1944”/”Der Warschauer Aufstand”
  29 lipca – 26 października 2014, Berlin
  WSPÓŁPATRONAT PREZYDENTA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC JOACHIMA GAUCKA
 • Na wniosek Pana Profesora Zbigniewa Wawra – Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
  Wystawa „Wielka Wojna 1914-1918. Prawdziwy koniec Belle Époque”
  28 lipca 2014 – 31 maja 2015
 •  Na wniosek Pana Tomasza Jagodzińskiego – Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
  Wystawa „Igrzyska olimpijskie za drutami”. Wystawa z okazji 70. rocznicy Roku Olimpijskiego w Obozie IIC Woldenberg
  10 września – 31 grudnia 2014, Warszawa
 • Na wniosek Pana Krzysztofa Suskiego – Prezesa Polskiego Związku Tenisowego
  Program „Tenis 10. Zdrowe rodziny, sprawne maluchy”
  realizacja projektu rok 2014 i 2015 – do zakończenia obecnej kadencji prezydenckiej, cała Polska
 • Na wniosek Pana Andrzeja Zwary – Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Pana Łukasza Kamińskiego – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej–Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Akcja „Masz prawo” – wsparcie prawne osób represjonowanym w czasach komunizmu
  2014-2015
 • Na wniosek Pana Mirosława Sekuły, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Pana Andrzeja Gościniaka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
  Obchody Roku Henryka Sławika w województwie śląskim
  Rok 2014
 • Na wniosek Pana Andrzeja Rojka – Dyrektora Wykonawczego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego oraz Pani Ewy Wierzyńskiej – Członkini Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego
  Obchody 100. rocznicy urodzin Jana Karskiego
  Rok 2014, Warszawa – Waszyngton – Chicago
 • Na wniosek ks. płk. Roberta Mokrzyckiego – proboszcza Parafii Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie:
  IV Międzynarodowe Forum Organowe
  Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie, cały 2014 rok
 • Na wniosek Pana Andrzeja Chłopka – Prezesa Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. i Pana Piotra Litwy – Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
  IX Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego
  6-13 września 2014 roku, Katowice
 • Na wniosek Pana Eugeniusza Cerlaka – Burmistrza Łobżenicy, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700-lecia Miasta Łobżenicy
  Obchody 700-lecia Miasta Łobżenicy
  31 grudnia 2013 – 28 grudnia 2014, Łobżenica
 • Na wniosek Pani Doroty Stanek – Prezesa Zarządu Grupy Wydawniczej Polskapresse Sp. z o.o.,
  Program „Szkoła bez przemocy” i odbywający się w jego ramach konkurs Wychowawca Roku 2013
 • Na wniosek Pana Dariusza Kacprzyka – p.o. Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
  Obchody 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego
  Rok 2014
 • Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
  WSPÓŁPATRONAT Z PREZYDENTEM REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC JOACHIMEM GAUCKIEM
 • Na wnioski: Pana Michała Szczerby – Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Woli, Posła na Sejm RP i Pani Wandy Traczyk – Stawskiej z Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Pana Generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego – Prezesa Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, Pana Jacka Kozłowskiego – Wojewody Mazowieckiego, Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy i Pana Andrzeja Krzysztofa Kunerta – Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  Rewitalizacja Cmentarza Powstańców Warszawy na Woli
  2013-2014 (poświęcenie – 1 września 2014), Warszawa
 • Na wniosek Pana Andrzeja Byrta – Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich
  Cykl międzynarodowych zawodów jeździeckich CAVALAIADA TOUR 2013/2014
  5-8 grudnia 2013, Poznań; 6-9 marca 2014, Lublin; 13-16 marca 2014, Warszawa
 • Na wniosek Pana Waldemara Janaszkiewicza – Przewodniczącego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich,
  Obchody „650 lat w służbie książki”
  Inauguracja 12 grudnia 2013 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Tomasza Siemoniaka – Ministra Obrony Narodowej,
  II Konkurs na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności
  listopad 2013 – maj 2014
 • Na wniosek Pani Ewy Kazem-Bek – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców Styczniowych w Warszawie
  Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w szkołach dzielnicy Warszawa–Praga Północ
  kwiecień 2013 roku – kwiecień 2014 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Mieczysława Jaroszewicza – Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
  Jubileuszowe obchody 50-lecia Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
  kwiecień- wrzesień 2013 roku, Kluki
 • Na wniosek Pana Generała Bogusława Packa - Rektora - Komendanta Akademii Obrony Narodowej,
  Wszechnica Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej
  rok 2013, Warszawa
 • Na wniosek Pana Profesora Tadeusza Markowskiego – Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich
  Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2013
  styczeń – czerwiec 2013 roku
 • Na wniosek Pana Tomasza Siemoniaka – Ministra Obrony Narodowej,
  I Konkurs na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności
  marzec 2012 – kwiecień 2013
 • Na wniosek Pana Profesora Jerzego Barglika – Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Pana Profesora Mariana Nogi – Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
  Obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce
  marzec - czerwiec 2013 roku
 • Na wniosek Pani Magdaleny Klaus – Prezesa Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
  III Konkurs na Najlepsze Społeczne Przedsiębiorstwo Roku
  marzec - listopad 2013 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Krzysztofa Dudka – Dyrektora Narodowego Centrum Kultury
  oraz Pana Profesora Andrzeja Markowskiego – Przewodniczącego Rady Języka Polskiego PAN
  Kampania społeczno-edukacyjna promująca język polski jako wartość pt. „Ojczysty – dodaj do ulubionych”
  inauguracja luty 2012 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Piotra Dudy – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
  V edycja Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
  czerwiec – grudzień 2012 roku, Polska
 • Na wniosek Pana Zbigniewa Cierniaka – Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,
  Obchody jubileuszu 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
  21 września 2012 roku - 30 września 2013 roku
 • Na wniosek Pani Joy Bryer – Sekretarza Generalnego European Union Youth Orchestra
  European Union Youth Orchestra
 • Na wniosek Pana Profesora Zbigniewa Mirka – Przewodniczącego Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
  Rok Ochrony Przyrody Ojczystej
  Inauguracja druga połowa 2012 roku
 • Na wniosek Pani Agnieszki Morawińskiej – Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie
  Obchody jubileuszu 150-lecia Muzeum Narodowego w Warszawie
  17 maja 2012 – maj 2013
 • Na wniosek p. Janusza Cywickiego – Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu
  VIII Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpaty „Srebrny Czworokąt”
  18 maja 2012, Przemyśl – otwarcie Triennale
 • Na wniosek Pana Profesora Jerzego Strzeżka – Prezesa Fundacji „Ubi societas, ibi ius”
  Wydawnictwo „Wielka Encyklopedia Prawa”
  2012-2017 (patronatu udzielono do 2015 roku)
 • Na wniosek Pana Janusza Onyszkiewicza – Prezesa Polskiego Związku Alpinizmu,
  Program sportowy „Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015”
  realizacja programu w latach 2011-2015
 • Na wniosek Pana Profesora Michała Kleibera – Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Pana Profesora Andrzeja Romanowskiego – Redaktora Naczelnego Polskiego Słownika Biograficznego,
  Pana Profesora Andrzeja Białasa – Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, Pana Juliusza Brauna – Prezesa TVP S.A., Pana Michała Merczyńskiego – Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Pana Michała Komara – Zastępcy Przewodniczącego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
  Polski słownik biograficzny
 • Na wniosek Profesora Wiesława Banysia – Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Odtworzenie płaskorzeźby Orła Piastowskiego na gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego
  Katowice
 • Na wniosek Pana Roberta Mrozińskiego – Prezesa Fundacji Ocean Racing Polska
  Udział polskiej załogi w regatach okołoziemskich „Volvo Ocean Race”
  Lata 2014-2015
 • Na wniosek Pani Beaty Bublewicz – Posła na Sejm RP oraz Krajowego Przedstawiciela
  do Kontaktu dla Akcji na Rzecz Dekady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020
  Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (patronat dotyczy przedsięwzięć w roku 2011)
  inauguracja 11 maja 2011 roku, Warszawa
 • Z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP oraz Kancelarii Senatu RP
  Projekt „Archiwa Przełomu 1989-1991”
 • Na wniosek Pana Jana Malickiego – Dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
  Polsko-Ukraińskie Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej w Mikuliczynie (Ukraina)
  WSPÓŁPATRONAT PREZYDENTA UKRAINY, WIKTORA JANUKOWYCZA
 •  Na wniosek Pana Grzegorza Boguty, Waldemara Maja i Tomasza Tywonka
  Budowa Memoriału Wolnego Słowa w Warszawie

 • Na wniosek Pana Generała Zbigniewa Szury – Prezesa Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków
  Obchody upamiętniające Generała Stanisława Maczka w 120. rocznicę Jego urodzin oraz w 70. rocznicę powstania 1 Dywizji Pancernej
  rok 2012

 • Na wniosek Pana Zdzisława Hofmana – Prezesa Fundacji Rozwoju Wolontariatu
  Projekt edukacyjny „Współczesny patriotyzm”
  maj – grudzień 2012 roku

 • Na wniosek Pana Piotra Dudy – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
  V edycja Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
  czerwiec – grudzień 2012 roku, Polska

 • Na wniosek Pana Aleksandra Smolara – Prezesa Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
  Nagroda „Super Samorząd2012”
  Marzec 2012 – luty 2013

 • Na wniosek Pana Piotra Dudy – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
  V edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

 • Na wniosek Pana Romana Jasiakiewicza – Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy i Pana Rafała Bruskiego – Prezydenta Bydgoszczy,
  Obchody Roku Leona Wyczółkowskiego
  2012

 • Na wniosek Pana Krzysztofa Daniewskiego - Prezesa Zarządu Harvard Club of Poland,
  III edycja konkursu „Droga na Harvard”
  rok 2012

 • Na wniosek Pana Kapitana Krzysztofa Baranowskiego – Prezesa Fundacji Szkoła Pod Żaglami
  Akcja Dookoła Świata za pomocną dłoń 2011/2012
  rok 2012

 • Na wniosek Pana Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Krzysztofa Dudka – Dyrektora Narodowego Centrum Kultury oraz Pana Profesora Andrzeja Markowskiego – Przewodniczącego Rady Języka Polskiego PAN
  Kampania społeczno-edukacyja promująca język polski jako wartość
  luty-grudzień 2012, Warszawa

 • Na wniosek Pani Ewy P. Porębskiej – Redaktora Naczelnego Miesięcznika „Architektura –murator”,
  VII Konkurs „Życie w Architekturze”
  inauguracja konkursu marzec 2012 roku

 • Na wniosek Pana Zbigniewa Gluzy – Prezesa Ośrodka KARTA w Warszawie
  XVI edycja konkursu „Historia Bliska”
  styczeń – wrzesień 2012, Warszawa

 • Na wniosek p. Andrzeja Majkowskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Sport Dzieci i Młodzieży”,
  „Czwartki Lekkoatletyczne”
  październik/listopad 2011 roku i kwiecień/czerwiec 2012 roku

 • Na wniosek Pana Janusza Ciska – Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, Pana Andrzeja Krzysztofa Kunerta – Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Pani Izabelli Sariusz-Skąpskiej – Prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich
  Wystawa: Katyńska Pamięć nie dała się zgładzić
  17 września 2011, Warszawa (otwarcie wystawy)

 • Na wniosek Profesora Waldemara Tłokińskiego – Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
  Obchody XX–lecia uczelni niepublicznych w Polsce
  23 września 2011 – 31 grudnia 2011, Warszawa

 • Na wniosek Pani Profesor Elżbiety Mączyńskiej – Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
  XXV edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem: „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego”
  listopad 2011 roku – czerwiec 2012 roku

 • Na wniosek Pana Leszka Dzierżewicza – Burmistrza Ciechocinka
  Obchody 175-lecia lecznictwa uzdrowiskowego w Ciechocinku oraz 95. rocznicy nadania Ciechocinkowi praw miejskich

  2011
 • Na wniosek Pana Profesora Leszka Zasztowta – Prezesa Komitetu Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki
  Obchody 130. rocznicy założenia i 20. rocznicy odnowienia Kasy im. Józefa Mianowskiego
  Czerwiec – listopad 2011, Warszawa
 • Na wniosek Pana Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska
  Obchody Roku Jana Heweliusza 2011
  inauguracja styczeń 2011, Gdańsk
 • Na wniosek Pana Michała Kleibera – Prezesa Polskiej Akademii Nauk
  Polskie obchody Międzynarodowego Roku Chemii 2011 połączone z obchodami 100. Rocznicy przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie
  inauguracja styczeń 2011, Warszawa
 • Na wniosek prof. dr. hab. Romana Kołacza – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  Obchody 60. rocznicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  początek 14 stycznia 2011, Wrocław
 • Na wniosek Pani Joanny Pilcickiej, Prezes Orkla Press Polska i Pani Doroty Stanek, Prezes Polskapresse:
  Akcja „Szkoła bez przemocy”
  inauguracja wrzesień 2006 r., Warszawa
 • Na wniosek Jego Magnificencji Pana Profesora Marka Bojarskiego - Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  Jubileusz dwusetlecia Uniwersytetu Wrocławskiego jako uczelni państwowej
  listopad 2010 roku – listopad 2011 roku, Wrocław

  WSPÓŁPATRONAT PREZYDENTA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC CHRISTIANA WULFFA
 • Na wniosek Pana Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska
  Rekonstrukcja historycznego jachtu szkoleniowego „Generał Zaruski”
 • Na wniosek Pana Marka Tarczyńskiego, koordynatora obchodów pamięci generała Mariusza Zaruskiego, organizowanych przez Polski Związek Żeglarski, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
  - Przejęcie pod opiekę przez Państwo Polskie miejsc pamięci gen. Mariusza Zaruskiego w Chersoniu na Ukrainie
  18 kwietnia 2011 roku
  - Śródlądowy rejs żeglarsko-motorowodny pamięci gen. Mariusza Zaruskiego Warszawa – Chersoń
  6 sierpnia – 25 września 2011 roku
  - Regaty żeglarskie w czasie Dni Chersonia o puchar im. gen. Mariusza Zaruskiego
  18 września 2011 roku
  - Obchody pamięci gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem
  październik 2011 roku
  - Rejs żaglowca „Generał Zaruski”
  lipiec-sierpień 2012 roku
 • Na wniosek hm. Andrzeja Lichoty – Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP
  Obchody 110. rocznicy powstania Harcerstwa w Zagłębiu
  Rok 2011

 

1, 2, NASTĘPNA
Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.