przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 11 maja 2017

List prezydenta na XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Kołobrzegu

Uczestnicy i Organizatorzy

XXII Zgromadzenia Ogólnego

Związku Powiatów Polskich

w Kołobrzegu
 
Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!
 

Serdecznie pozdrawiam uczestników Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Doroczne spotkanie starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu jest zawsze ważnym wydarzeniem, przynoszącym ciekawe diagnozy i pozwalającym na wymianę doświadczeń. Zważywszy na to, że reprezentują Państwo ponad 80 procent wszystkich wspólnot powiatowych w Polsce i że tradycje jednostki terytorialnej, jaką jest powiat, zakorzenione są w naszej historii od wielu stuleci – głos Państwa środowiska ma wielkie znaczenie. Chciałbym Państwu podziękować za zaangażowanie na rzecz Państwa lokalnych społeczności i za postawę publicznej służby, dzięki której idea Rzeczypospolitej samorządnej jest energią napędzającą pozytywne przemiany w naszej Ojczyźnie.

 

Niezmiennie uważam, że decentralizacja państwa, zastosowanie zasady pomocniczości i przekazanie obywatelom możliwości decydowania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących stanowią jedną z najważniejszych reform w niepodległej Polsce. Demokracja lokalna składa się na fundament, na jakim posadowiony jest gmach ustrojowy Rzeczypospolitej. Samorządowcy – tak bardzo zasłużeni dla społecznych i gospodarczych osiągnięć naszego kraju – zawsze będą mieli we mnie życzliwego sojusznika.

 

Szanowni Państwo! W kampanii wyborczej złożyłem deklarację, że odwiedzę wszystkie powiaty w Polsce – i konsekwentnie wywiązuję się z tej obietnicy. Spotkania z mieszkańcami powiatów, mimo wielu różnic, nieodmiennie mają ten sam walor. Pokazują lokalny patriotyzm,
wspólnotowe więzi, szacunek dla tradycji, odpowiedzialność za rozwój swojej społeczności. To właśnie podczas tych spotkań umacniam się w przekonaniu, że zrównoważony rozwój kraju, uwzględniający interesy i potrzeby Polski powiatowej, musi być traktowany jako racja stanu.

 

W tym roku minęło 20 lat od uchwalenia obecnie obowiązującej Konstytucji. Upłynął już odpowiednio długi czas jej funkcjonowania, aby można było wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświadczeń i podjąć namysł nad tym, jak ustawa zasadnicza z roku 1997 wychodzi naprzeciw wyzwaniom stojącym współcześnie przed Rzecząpospolitą. Stąd też, podczas niedawnych obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, przypominającego o wspaniałym dorobku polskiego konstytucjonalizmu, podniosłem potrzebę ogólnonarodowej dyskusji nad kierunkami zmian w prawie konstytucyjnym. Uważam, że Polska i Polacy zasługują na nową konstytucję. Wyrażam nadzieję, że w szerokich konsultacjach z udziałem całego polskiego społeczeństwa nie zabraknie głosów samorządowców – również Pań i Panów starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.

 

Życzę Państwu owocnych obrad podczas tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego. Raz jeszcze proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.