przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 13 września 2016

"Państwo powinno wspierać młode, polskie firmy"

  |   - Państwo powinno administracyjnie i finansowo wspierać młode, polskie firmy - mówił prezydent Andrzej Duda. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) - Państwo powinno administracyjnie i finansowo wspierać młode, polskie firmy - mówił prezydent Andrzej Duda. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) - Państwo powinno administracyjnie i finansowo wspierać młode, polskie firmy - mówił prezydent Andrzej Duda. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

Szanowny Panie Premierze,

Szanowna Pani Minister,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Państwo Prezesi, Dyrektorzy,

Państwo Profesorowie,

Wszyscy Dostojni Goście,

 

Bardzo dziękuję za przybycie do Pałacu Prezydenckiego na to spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję Paniom przedstawicielkom współorganizatorów tego dzisiejszego wydarzenia. Nie waham się powiedzieć, że jest to wydarzenie wielkie, przede wszystkim ze względu na ładunek możliwości, jakie znajdują się w tej sali, poczynając od możliwości intelektualnych, poprzez możliwości finansowe, po możliwości natury administracyjnej.

 

Proszę Państwa, to co przed chwilą zobaczyliśmy, te prezentacje 12 projektów, już w większości działających, z całą pewnością na każdym z Państwa zrobiło wrażenie. To pokazuje, w jaki sposób nowoczesne technologie, czy to wymyślane, czy to wdrażane mogą ułatwiać nam życie, a czasami wręcz ratować życie. Myślę tutaj chociażby o projekcie sztucznej krwi. Zajmują się tym dzisiaj młodzi ludzie, młodzi Polacy i ich koledzy współpracownicy i w Polsce, i poza granicami. Patrzę na to jako Prezydent Rzeczypospolitej i wiem jedno: jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób zatrzymać w Polsce młodych ludzi, jeżeli mówimy o tym, że młodzi, którzy zdobywają doskonałe wykształcenie w Polsce, którzy powinni być naszą przyszłością, opuszczają Polskę i wyjeżdżają za granicę, tam się realizują, tam dostają swoją szansę, a w efekcie pracują dla innych społeczeństw, oczywiście sami budując także swój potencjał, jeżeli mówimy, że chcielibyśmy mieć ich tutaj, w naszym kraju, jeżeli mówimy o tym, że chcielibyśmy, by ci, którzy wyjechali, wrócili zza granicy, to środkiem do tego jest właśnie umożliwienie im prowadzenia działalności w Polsce. To wielkie zadanie i Startupy są właśnie przykładem takiej szansy rozwojowej dla młodych ludzi i samorealizacją u nas w kraju i osiągnięcia sukcesu.

 

Te prezentacje, który widzieliśmy, pokazywali ludzie, którzy sukces w wielu przypadkach już osiągnęli, którzy dokonują ekspansji w tej chwili, w niektórych przypadkach na cały świat. Mamy w całej Polsce w tej chwili dwa i pół tysiąca startupów, 40% z nich wytwarza rozwiązania różnego rodzaju rozwiązania, które mają wspomóc prowadzenie biznesu, ale ponad 50% z nich już realizuje ekspansje zagraniczną.

 

Co jest dzisiaj naszym zadaniem? Dzisiaj naszym zadaniem jest, wsparcie ich po pierwsze, żeby mogli znaleźć fundusze na realizację swoich zamierzeń, na realizację swoich śmiałych pomysłów i wsparcie ich tak, żeby ulżyć im w tym rozpoczęciu. Startup to początek, to jest raczkowanie, to są pierwsze działania biznesowe, oczywiście w nich niezwykle ważny jest pomysł. Pomysł, inwencja twórcza, czyli coś co nazywamy kreatywnością. Startupy są przedsięwzięciem ryzykownym, statystyki mówią, że około 10%, co najwyżej, kończy się sukcesem w postaci przejścia firmy z etapu startupu do etapu stabilnej działalności, która zaczyna przynosić zyski. Nie ma możliwości istnienia startupu bez wsparcia finansowego. To wsparcie finansowe w Polsce jest sprawą trudną, bo my nie jesteśmy jeszcze dzisiaj bogatym państwem, i tych którzy mogą wspierać działalność startupów cały czas w Polsce jeszcze jest niewielu. I dlatego startupy wymagają dzisiaj wsparcia ze strony państwa polskiego, ale nie jest to, proszę Państwa, nic nadzwyczajnego, dlatego, że Dolina Krzemowa także rozwinęła się dzięki wsparciu publicznemu i dziś jest oczywistym, ogólnoświatowym sukcesem i jest wszędzie znana. Myślę, że obecność Pana Premiera Morawieckiego dzisiaj, czyli zarazem Ministra Rozwoju, jest dowodem na to, że polskie władze w tej chwili są zainteresowane wsparciem młodych przedsiębiorców. Są zainteresowane tym, aby kreacja następowała z Polski i abyśmy po pierwsze rozwijając się gospodarczo, poprzez istnienie właśnie w Polsce innowacyjnych firm, poprzez dawanie miejsc w pracy w Polsce młodym inżynierom, poprzez umożliwienie tym młodym kreatywnym, aby tutaj mogli realizować swoje pomysły i wciągać w to swoich kolegów, którzy będą mogli współpracując z nimi, zarabiać.

 

Nie każdy jest kreatywny, to jest pewien talent wyjątkowy, talent, który otrzymuję się po prostu od Pana Boga. Ale doskonale wykształconych, przygotowanych, profesjonalnych inżynierów mamy w Polsce bardzo wielu. Jest wielkim zadaniem to, abyśmy ich wspierali, abyśmy im umożliwiali także ekspansję zagraniczną. Dlatego ja pozwoliłem sobie zaprosić dzisiaj, także i przedstawicieli Kapituły, Kapitułę po prostu Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej z Panem prof. Krzysztofem Opolskim, który jest Przewodniczącym Kapituły na czele. Kapituła będzie, tak zresztą jak dzieję się od 14 lat, wybierała te firmy, które zasłużą na Nagrody Gospodarcze Prezydenta Rzeczypospolitej, ale wśród dotychczasowych 4 kategorii d tego roku pojawiły się dwie nowe specjalne kategorię. Pierwsza kategoria to będzie kategoria Startup_pl, a druga kategoria to będzie kategoria Badania + Rozwój. To jest to ,co dla mnie stanowi kwintesencję możliwości rozwojowych, Kapituła wraz ze mną dokona wyboru tych firm, które zostaną w tych kategoriach nagrodzone, i tak będzie przez cały okres mojej prezydentury. Chciałbym, aby w ten sposób następywało promowanie tych najlepszych. Cieszę się, że Kapituła jest dzisiaj z nami i mogła zobaczyć już tę niebywałą myśl techniczną, innowacyjną, którą Państwo przed chwilą zaprezentowaliście.

 

Dziękuję przedstawicielom startupów, młodym ambitnym ludziom za przybycie dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego, dziękuję za te piękne prezentacje, dziękuję naszym gościom rodakom, którzy przyjechali zza granicy. Chciałbym, żebyście zakładali też firmy w Polsce i chciałbym, żebyście też w Polsce realizowali swoją działalność.

 

Proszę Państwa, chciałbym i mam nadzieję, że tak będzie, że państwo polskie będzie wydawało więcej pieniędzy na badania i rozwój. Chciałbym, żebyśmy doszli do co najmniej tej średniej, jaka jest w Unii Europejskiej, która wynosi 2% PKB. Chciałbym, żeby tak się stało, bo to jest gwarancja rozwoju.Nie jest żadną nowością, jeżeli powiem, że jesteśmy narodem inteligentnym. Zatrudniają nas na całym świecie, poszukują specjalistów z Polski, przysyłają ogłoszenia dla ludzi z branży IT, zachęcając do tego, żeby szli zza granice na bardzo dobre zarobki, i tymi zarobkami dzisiaj zachęcają ich do wyjazdu z Polski, do tego, żeby opuszczali nasz kraj. Jest w związku z tym wielkim zadaniem, abyśmy tutaj stworzyli warunki, również te warunki finansowe, co dzisiaj w wielu przypadkach my konkurujemy po prostu niskimi wynagrodzeniami, to niski koszt pracy powoduje, że produkcja, czy świadczenie usług w Polsce jest opłacalne dla podmiotów zza granicy, czy też korzystanie z tych usług w Polsce jest opłacalne dla podmiotów zza granicy. Ja bym chciał, żebyśmy konkurowali nowoczesną myślą techniczną, ja bym chciał, żebyśmy my konkurowali, tym co się nazywa gospodarką opartą na wiedzy. I to jest nasze wielkie zadanie.

 

Chciałbym, żebyśmy razem z Panem Premierem Morawieckim, razem z polskim rządem pani premier Beaty Szydło i razem z polskim parlamentem przygotowywali nowe rozwiązania, które to funkcjonowanie firmom zakładanym przez młodych ludzi ułatwią. Poczynając od kwestii administracyjnych, poprzez to, co jest niezwykle potrzebne, znoszenie barier dla biznesu, i tym samym ułatwianie działalności, aż poprzez wspieranie finansowe, czy poprzez wspieranie programami, które będą, i są już w tej chwili przygotowane przez polski rząd. Cieszę się z obecności przedstawicieli Venture Capital, cieszę się z obecności Aniołów Biznesu, potrzebujemy Państwa coraz więcej, chciałbym, żebyście wspierali takie inicjatywy, które są realizowane w startupach, i chciałbym, żeby były specjalne programy, które będą tu Państwu ułatwiały, będziemy nad tym pracowali.

 

Poza tymi rzeczami oczywistymi jest, także kwestia promocji tej polskiej myśli innowacyjnej, polskiej myśli technicznej poza granicami, i ułatwiania kontaktu z potencjalnymi partnerami biznesowymi poza granicami polski. Dlatego zdecydowaliśmy z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim, że wręczymy dzisiaj Państwu 10 paszportów. Te paszporty od Pana Premiera będą oznaczały możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych, poza granicami Polski, konferencjach dotyczących nowych technologii. Jeżeli chodzi o 7 paszportów, które zostaną wręczone przeze mnie, to będą paszporty do prezydenckiego samolotu, żeby wziąć udział w mojej wizycie jako Prezydenta Rzeczypospolitej poza granicami kraju, w tych krajach, w które nowe technologie dynamicznie się rozwijają, czyli tam gdzie Państwo możecie znaleźć potencjalnych partnerów biznesowych. Wymienię tylko przykładowo: Szwajcarię, Izrael. W ciągu najbliższych 12 miesięcy, będziemy odbywali ważne wizyty zagraniczne w tych państwach i w wielu innych także, i z tym paszportem wejdziecie Państwo na pokład prezydenckiego samolotu i będziecie mogli się spotkać i ze swoimi partnerami z tego właśnie pułapu, głów państw, szefów rządu, tam gdzie będziemy mieli spotkania, będziecie mogli rozmawiać o swoich dalszych możliwościach rozwojowych.

 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, promowanie polskiej gospodarki, jej rozwijanie, promowanie polskich firm, jest w moim przekonaniu zadaniem Prezydenta Rzeczypospolitej. Chciałbym to czynić i w związku z tym dzisiejsze nasze spotkanie uważam za początek tej działalności, już w takim sensie zupełnie zinstytucjonalizowanym, bo oczywiście były do tej pory ważne wizyty. Chociażby wizyta w Chinach, ona już zaprocentowała pierwszymi kontraktami, które zostały zawarte. Ona miała znaczenie i dla polskiego przemysłu, i dla polskich rolników. Wierzę w to, że ta współpraca będzie się rozwijała na tym gigantycznym rynku, gdzie - wiecie Państwo doskonale - milion sprzedanych produktów to bardzo niewielka ilość sprzedanych produktów, biorąc pod uwagę to jaka jest tam populacja ludności. Tego typu wizyt, spotkań będzie więcej, będą ukierunkowane właśnie na sprawy związane z promocją polskiej przedsiębiorczości, z rozwojem polskiej gospodarki, z promowaniem naszych przedsiębiorców, aby mogli zawierać kontrakty, także będzie to związane z zawieraniem umów pomiędzy Polską, a tymi państwami ułatwiających wymianę gospodarczą.

 

Jeszcze raz bardzo się cieszę z Państwa obecności, dziękuję wszystkim za przybycie. To nasze dzisiejsze spotkanie składa się z dwóch części. Ta pierwsza, która ma charakter właśnie prezentacji i naszych wystąpień, ale druga część ma charakter spotkania w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, gdzie każdy będzie mógł z każdym porozmawiać, a w ten sposób robi się biznes. Dziękuję!        

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.