| | |
A | A | A
Środa, 28 listopada 2001

KOMUNIKAT KANCELARII PREZYDENTA RP w sprawie zastosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prawa łaski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 27 wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 27. 11. 2001 r. zastosował prawo łaski wobec 11 osób i odmówił zastosowania prawa łaski wobec 16 osób. Informacja statystyczna 1/. Postępowanie ułaskawieniowe wobec 1 osoby toczyło się na żądanie Prezydenta RP w trybie art. 567§2 kpk. W sprawie tej - zgodnie z negatywnymi opiniami Sądów obu instancji oraz Prokuratora Generalnego - Prezydent RP odmówił zastosowania prawa łaski 2/. Wobec pozostałych 26 osób postępowanie ułaskawieniowe toczyło się w trybie zwykłym na podstawie art. 561§1 kpk. W sprawach tych sądy orzekające (I lub I i II instancji) pozytywnie zaopiniowały prośby skazanych o łaskę. 3/. Prokurator Generalny wobec 9 osób wystąpił z pozytywnym wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skorzystanie z prawa łaski. 4/. Prezydent RP - uwzględniając pozytywne opinie sądów pierwszej lub drugiej instancji - zastosował prawo łaski wobec 11 osób i wszystkie te osoby w chwili ułaskawienia pozostawały na wolności, przy czym: - 4 osoby korzystały ze wstrzymania wykonania kary w trybie art. 568 kpk, - 2 osoby korzystały z odroczenia wykonania kary w trybie art. 151 kkw, - 4 osoby były skazane na kary wolnościowe (pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem oraz grzywny), - 1 osoba pozostawała na przerwie w odbywaniu kary w trybie art. 153 kkw. 5/. Osoby, wobec których Prezydent RP zastosował prawo łaski, były skazane za przestępstwa: -z art. 22 ust. 1 ustawy o "akcyzie" i art. 241§1 d.kk (posiadanie alkoholu bez znaków akcyzy i przekupstwo - 1 sprawa), -z art. 158§1 d.kk (udział w pobiciu - 1 sprawa), -z art. 177§2 kk (wypadek drogowy - 1 sprawa), -z art. 186§1 d.kk i 209§1 kk (uchylanie się od płacenia alimentów - 2 sprawy), -z art. 208 d.kk i 279§1 kk (kradzież z włamaniem - 3 sprawy), -z art. 215§1 d.kk i 291 kk (paserstwo - 2 sprawy), -z art. 234, 235 i 236 d.kk (zniewaga i czynny opór wobec władzy - 1 sprawa). 6/. W 4 sprawach akt łaski dotyczył zarządzenia zatarcia skazania. Motywy ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski wobec wymienionych 11 osób miał na uwadze względy humanitarne i społeczne, a przede wszystkim: stan zdrowia skazanych lub ich najbliższych, bardzo trudną sytuację materialną, spłacenie zadłużeń alimentacyjnych i systematyczne płacenie bieżących alimentów, popełnienie czynów incydentalnych, wzorowe odbycie zasadniczej służby wojskowej, nadto pomyślnie odbyte znaczne części okresów wymaganych do zatarcia skazania z mocy prawa.
Poleć znajomemu