| | |
A | A | A
Środa, 2 sierpnia 2017

Apel o zawetowanie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. 
Wtorek, 1 sierpnia 2017

Petycja w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Autorka petycji apeluje aby Prezydent RP przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze ewentualnie skierował ją do TK. 
Poniedziałek, 31 lipca 2017

Petycja w sprawie zaostrzenia standardów hodowli zwierząt futerkowych

Wnoszący zaniepokojeni doniesieniami o zamiarach wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych zwracają się do Prezydenta RP z prośbą o wsparcie projektu zaostrzenia przepisów dotyczących podwyższenia standardów hodowli, a nie likwidacji tej branży. 
Poniedziałek, 31 lipca 2017

Petycja w sprawie podjęcia przez Prezydenta RP inicjatywy wzniesienia Kopca Bitwy Warszawskiej na setną rocznice zwycięstwa w 2020 roku

Petycja w sprawie podjęcia przez Prezydenta RP inicjatywy wzniesienia Kopca Bitwy Warszawskiej na setną rocznice zwycięstwa w 2020 roku. Wnoszący swoją prośbę skierował także do Prezydenta Miasta Radzymina. 
Wtorek, 18 lipca 2017

Petycja wielokrotna

W związku z prowadzonymi w Sejmie pracami nad nowelizacją ustaw związanych z reformą sądownictwa, od 18 lipca 2017 zaczęły napływać listy, e-maile oraz petycje zawierające opinie, zastrzeżenia oraz apele w tej sprawie. 
Czwartek, 13 lipca 2017

Petycja w sprawie zmiany art. 328 Kodeksu postępowania cywilnego

Wnoszący sygnalizuje potrzebę zmiany art. 328 Kodeksu postępowania cywilnego oraz podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP. Autor petycji uważa, że sądy powinny wydawać pisemne uzasadnienie do każdego wydawanego wyroku. 
Środa, 5 lipca 2017

Apel o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie prawnego uregulowania standardów jakości powietrza

Wnoszący zwracają uwagę, że w Polsce brak jest przepisów całościowo regulujących kwestie związane z emisją uciążliwych zapachów. Apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która uregulowałaby standardy jakości powietrza. 
Poniedziałek, 26 czerwca 2017

Petycja w sprawie zmiany Konstytucji

Wnoszący przedstawia swoją propozycję treści: preambuły, jaka powinna znaleźć się w nowej Konstytucji oraz przepisów regulujących kwestie wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. 
1234  
Poleć znajomemu