| | |
A | A | A
Piątek, 9 czerwca 2017

Petycja w sprawie usunięcia z przestrzeni publicznej wszelkich symboli sowieckiego reżimu

Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do usunięcia z przestrzeni publicznej obiektów wdzięczności Armii Radzieckiej oraz Braterstwa Broni. 
Poniedziałek, 29 maja 2017

Petycja w sprawie zmiany Konstytucji w zakresie Art. 70 ust. 2.

Wnoszący zwraca się do Głowy Państwa z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie nowelizacji art. 70 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Czwartek, 18 maja 2017

Petycja zawierająca apel do Prezydenta RP o zarządzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji

W imieniu Komitetu Referendalnego w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej 10 została złożona w czwartek petycja adresowana do Prezydenta RP Andrzeja Dudy zawierająca apel o zarządzenie referendum w sprawie reformy edukacji. 
Środa, 17 maja 2017

Petycja w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk sejmowy 1105)

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do uchwalenia i wejścia w życie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. 
Wtorek, 9 maja 2017

Petycja w sprawie zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego

Wnoszący powołując się na przysługujące Prezydentowi RP prawo do inicjatywy ustawodawczej, zawraca się z prośbą do Głowy Państwa o skorzystanie z tego uprawnienia i przygotowanie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Poniedziałek, 8 maja 2017

Petycja wielokrotna

W odpowiedzi na wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, od 8 maja br. zaczęły napływać jednobrzmiące apele o zmianę art. 38 Konstytucji przez doprecyzowanie prawnych gwarancji ochrony życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Czwartek, 13 kwietnia 2017

Apel o wycofanie przez Prezydenta RP z Sejmu projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki.

Uczestnicy manifestacji zorganizowanej m.in. przez Stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu” przekazali apel o wycofanie z Sejmu prezydenckiego projektu ustawy o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki. 
Poniedziałek, 27 marca 2017

Petycja wielokrotna

W ramach zorganizowanej akcji społecznej do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło 20 jednobrzmiących pism zawierających apel o wstrzymanie likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”. 
12  
Poleć znajomemu