| | |
A | A | A
Poniedziałek, 27 listopada 2017

Petycja o wprowadzenie stałej ulgi podatkowej dla seniorów korzystających z sieci Internet w celach prywatnych

Autorzy petycji proponują, aby osoby, które ukończyły 60. rok życia mogły bez ograniczeń zawartych w art. 26 ust. 6h ww. ustawy odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym koszt poniesiony z tytułu użytkowania sieci Internet. 
Poniedziałek, 27 listopada 2017

Petycja w sprawie ustawy – Kodeks wyborczy

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. 
Poniedziałek, 20 listopada 2017

Apel o zawetowanie ustawy z dnia 26 października 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach

Autor petycji oraz 399 Polaków z Białorusi apelują do Prezydenta RP o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 26 października 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach. 
Poniedziałek, 30 października 2017

Petycja w sprawie ustawy o partiach politycznych

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych. 
Poniedziałek, 23 października 2017

Petycja o umożliwienie osobom niepełnosprawnym powyżej 75. roku życia zachowania prawa do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
Piątek, 20 października 2017

Petycja dotycząca zasad obliczania emerytur

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Piątek, 13 października 2017

Petycja w sprawie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

13 października 2017 roku przedstawiciele Biura Dialogu i Korespondencji odebrali petycję zawierającą apel do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy z 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
Czwartek, 12 października 2017

Petycja w sprawie rozwiązania problemów kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych

Wnoszący postuluje rozwiązanie problemów osób spłacających kredyty mieszkaniowe odnoszone do walut obcych w oparciu o szwedzki model wspierania przez państwo osób zaciągających kredyty zabezpieczone hipoteką. 
1234567  8
Poleć znajomemu