| | |
A | A | A
Poniedziałek, 8 października 2018

Petycja dotycząca roty ślubowania w zawodach prawniczych

Wnosząca apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustawy celu umożliwienia zakończenia roty ślubowania składanego przed rozpoczęciem wykonywania zawodu prawniczego słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Czwartek, 27 września 2018

Petycja dotycząca dozoru elektronicznego

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy w zakresie dozoru elektronicznego. 
Poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Petycja w sprawie uhonorowania Orderem Orła Białego pośmiertnie Romana Dmowskiego

Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o uhonorowanie Orderem Orła Białego pośmiertnie Romana Dmowskiego. 
Poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Petycja w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym

Autor petycji postuluje do Prezydenta RP o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją art. 37 § 1 oraz art. 111 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. 
Piątek, 24 sierpnia 2018

Petycja o zaniechanie przez Prezydenta RP realizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym oraz dokonanie uchylenia już podjętych czynności prawnych

Petycja o zaniechanie przez Prezydenta RP realizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym oraz dokonanie uchylenia już podjętych czynności prawnych. 
Piątek, 17 sierpnia 2018

Petycja w sprawie ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Autorka petycji zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zrównanie wieku emerytalnego wykładowczyń i wykładowców akademickich. 
Poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Petycja o zmianę wysokości dodatku kombatanckiego po osiągnięciu przez osobę uprawnioną 90. roku życia

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. 
Piątek, 27 lipca 2018

Petycja o zmianę ustawy o własności lokali

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 
12345  
Poleć znajomemu