| | |
A | A | A
Piątek, 5 stycznia 2018

Petycja w sprawie zmiany ustawy dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji

Autor petycji zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której celem miałoby być niestosowanie wobec weteranów służby poza granicami państwa ustawy dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Wtorek, 2 stycznia 2018

Petycja w sprawie zmiany procedury ułaskawieniowej

Autor petycji zwraca się do Prezydenta RP z apelem o powołanie specjalnego organu, złożonego z przedstawicieli różnych środowisk społecznych, który miałby przejąć zadania sądu w zakresie rozpatrywania wniosków o ułaskawienie. 
Poleć znajomemu