| | |
A | A | A
Piątek, 6 kwietnia 2018

Petycja w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego zmiany Konstytucji

Wnoszący przygotował propozycje pytań referendalnych, na które powinni w jego opinii odpowiedzieć Polacy z zapowiedzianym przez Prezydenta referendum konsultacyjnym dotyczącym zmiany Konstytucji. 
Piątek, 6 kwietnia 2018

Petycja wielokrotna

Wnoszący postulują dopisanie do katalogu podstawowych wartości chronionych przez Rzeczpospolitą Polską ojcostwa. 
Wtorek, 3 kwietnia 2018

Petycja w sprawie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych

Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP o wykonanie upoważnienia ustawowego w celu uregulowania sposobu zachowanie się osób umundurowanych, występujących w zorganizowanej grupie podczas odtwarzania albo wykonywania hymnu RP. 
Wtorek, 3 kwietnia 2018

Petycja w sprawie zmiany Preambuły Konstytucji

Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o podjęcie inicjatywy w zakresie wprowadzenia zmian w tekście Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. 
Środa, 28 marca 2018

Petycja dotycząca ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Wnoszący proponuje zmianę nazwy „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” na „Dziennik Prawa”, która w opinii wnoszącego jest adekwatna do zawartości tego publikatora. 
Środa, 28 marca 2018

Petycja dotycząca GMO

Przedstawiciele organizatorów i uczestników pikiety pod hasłem „Polska wolna od GMO” złożyli petycję zawierającą apel do Prezydenta RP o skierowanie z powrotem do Sejmu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. 
Piątek, 23 marca 2018

Petycja dotycząca Prawa łowieckiego

Wnoszący apeluje do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 22 marca 2018 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. 
Czwartek, 1 marca 2018

Petycja ws. ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 apeluje o skierowanie przez Prezydenta RP wniosku do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 4 pkt 2 ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych. 
123  
Poleć znajomemu