| | |
A | A | A
Poniedziałek, 4 czerwca 2018

Petycja w sprawie osób skazanych

Wnoszący m.in. apeluje o amnestię (powszechny akt łaski) wobec wszystkich skazanych na karę pozbawienia wolności do roku czasu oraz zmniejszenie zakresu kary o rok pozostałym skazanym. Ponadto wskazuje obszary polityki penitencjarnej wymagające zmian. 
Środa, 23 maja 2018

Petycja dotycząca ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 10 maja 2018 r. przez Sejm RP ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. 
Środa, 9 maja 2018

Petycja w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego zmiany Konstytucji

Wnoszący przygotował propozycje pytań referendalnych, na które powinni w jego opinii odpowiedzieć Polacy w zapowiedzianym przez Prezydenta referendum konsultacyjnym dotyczącym zmiany Konstytucji. 
Piątek, 4 maja 2018

Petycja w sprawie poszanowania i ochrony przepisami prawa flagi państwowej

Wnoszący zwraca się do Prezydenta RP z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do nowelizacji ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. 
Piątek, 4 maja 2018

Petycja w sprawie ustanowienia dodatkowych dni wolnych od pracy

Wnoszący apelują do Prezydenta o rozszerzenie katalogu dni wolnych od pracy o Wielki Piątek, święto Wniebowstąpienia Pańskiego i drugi dzień Zesłania Ducha Świętego. 
Czwartek, 26 kwietnia 2018

Petycja dotycząca poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych

Wnoszący apeluje o waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 500 zł miesięcznie od 1.11.2018 roku i wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla wszystkich osób niepełnosprawnych - 500 zł miesięcznie od 1.01.2019 wypłacanego przez ZUS z rentą socjalną. 
Wtorek, 24 kwietnia 2018

Petycja w sprawie elektronicznego postępowania upominawczego

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.– Kodeks postępowania cywilnego, w części dotyczącej elektronicznego postępowania upominawczego. 
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Petycja w sprawie ustawy o rencie socjalnej

Wnoszący apeluje o dokonanie zmian w systemie rentowym dot. osób dorosłych niepełnosprawnych, tj. wprowadzenie nowego 500 zł. dodatku rehabilitacyjnego do renty socjalnej wypłacanego przez ZUS z rentą socjalną i podniesienie wysokości renty socjalnej. 
1234  
Poleć znajomemu