| | |
A | A | A
Piątek, 23 marca 2018

Petycja dotycząca Prawa łowieckiego

Wnoszący apeluje do Prezydenta RP o zawetowanie uchwalonej 22 marca 2018 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

 

28 marca br.  Prezydent  RP podpisał ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

 

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało autora petycji o podjętej przez Prezydenta decyzji.

 

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu