| |
A | A | A

Program Bellevue 2016-2017

Program stypendialny „Bellevue” oferuje Urząd Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec i realizuje Fundacja im. Roberta Boscha. Kierowany jest do pracowników urzędów państwowych w wybranych krajach europejskich i ma na celu przygotowanie przyszłej kadry kierowniczej administracji państw członkowskich UE do pracy w wielokulturowym otoczeniu Unii. Umożliwia zdolnym i posiadającym wysokie kwalifikacje pracownikom urzędów państwowych zapoznanie się ze strukturą rządową i administracyjną państw unijnych oraz z sytuacją polityczną kraju przyjmującego. Honorowy patronat nad programem objęły głowy państw: Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowenii, Węgier i Włoch.

 

Przebieg i czas trwania

 

Program „Bellevue” trwa maksymalnie 15 miesięcy. Rozpoczyna się pod koniec września od seminarium wprowadzającego. Okres od października do grudnia może być przeznaczony na kurs językowy, natomiast od stycznia do grudnia stypendyści pracują w instytucji przyjmującej.

 
Warunki kandydowania
 • co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe po ukończeniu studiów,
 • co najmniej 4-letnia praca w urzędach państwowych,
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub perspektywa objęcia takiej funkcji,
 • doskonałe kwalifikacje akademickie (ukończenie studiów magisterskich lub równorzędnych),
 • pobyty za granicą podczas studiów i/lub w trakcie kariery zawodowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • co najmniej podstawowa znajomość języka planowanego kraju przyjmującego,
 • bardzo dobra wiedza ogólna i znajomość polityki i gospodarki zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i międzynarodowym,
 • zainteresowanie tematyką związaną z Unią Europejską,
 • umiejętność negocjowania,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • zdolność do pracy zespołowej,
 • własna inicjatywa i silna motywacja do osiągania wyników,
 • zdolność i gotowość wdrożenia się w różnorodne tematy w krótkim czasie.
 

Zagadnienia organizacyjne

 
Wynagrodzenie i oddelegowanie

Wynagrodzenie za pracę podczas trwania stypendium wypłaca instytucja wysyłająca, stąd warunkiem wyjazdu jest zgoda pracodawcy na udział pracownika w programie. Urzędnicy przy niezmienionym charakterze stosunku pracy są zwalniani na maksymalnie 15 miesięcy i delegowani do instytucji przyjmującej na 12 miesięcy. Regularne uposażenie (bez dodatków z tytułu pobytu za granicą) jest nadal wypłacane przez instytucję delegującą w całym okresie trwania stypendium.

 
Finansowanie przez Fundację im. Roberta Boscha

Stypendysta otrzymuje od Fundacji miesięczne stypendium na pokrycie wydatków wynikających z pobytu za granicą. Możliwe jest wypłacenie dodatków dla osób towarzyszących, jak małżonek i dzieci. Fundacja zwraca ponadto koszty przeprowadzki i kursu językowego (w określonej wysokości). Pokrywane są koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia powstałe w związku z udziałem w seminariach i innych zajęciach obowiązkowych. W Kancelarii Prezydenta RP dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Spraw Zagranicznych pod numerem telefonu: 22 695 15 34.

 

Szczegółowe informacje na temat programu „Bellevue” dostępne są również na stronach internetowych Fundacji im. R. Boscha: www.bosch-stiftung.de/bellevue

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 01-02-2016
Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kołodzińska
Data ostatniej modyfikacji: 01-02-2016
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska