| |
A | A | A
Lista przetargów
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
10/2016 2016-12-05 13:00:00 Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, łamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego w obiektach zarządzanych przez Kancelarię Prezydenta RP
9/2016 2016-11-03 11:00:00 Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej i elektronicznej dla Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego w roku 2017
7/2016 2016-10-14 13:00:00 Zawarcie umowy ramowej na publikację ogłoszeń oraz nekrologów i kondolencji w prasie o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym na terenie całego kraju na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego
6/2016 2016-10-06 13:00:00 Wykonanie futerałów do orderów i odznaczeń oraz okładek do legitymacji odznaczeniowych dla Kancelarii Prezydenta RP
5/2016 2016-08-25 13:00:00 Wykonanie i dostawa Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla Kancelarii Prezydenta RP
3/2016 2016-07-15 13:00:00 Świadczenie usługi polegającej na publikacji ogłoszeń prasowych i nekrologów w prasie lokalnej na terenie całego kraju oraz w prasie ogólnopolskiej na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
2/2016/ZP 2016-07-20 13:00:00 Wykonanie i dostawa orderów, odznaczeń i miniatur orderów dla Kancelarii Prezydenta RP
1/2016 2016-05-05 13:00:00 Wykonanie i dostawę orderów, odznaczeń, okuć i miniatur orderów dla Kancelarii Prezydenta RP
2/2016 2016-05-10 13:00:00 WYKONANIE FUTERAŁÓW DO ORDERÓW I ODZNACZEŃ ORAZ OKŁADEK DO NOMINACJI I LEGITYMACJI ODZNACZENIOWYCH DLA KANCELARII PREZYDENTA RP


Poleć znajomemu