przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP

Adam Kwiatkowski urodził się 7 grudnia 1972 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W latach 1994-2006 był Radnym Dzielnicy Praga-Południe, a w latach 2006 – 2011 Radnym m. st. Warszawy. Przewodniczył Komisji Ochrony Środowiska, zasiadał także w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom.

 

Był Dyrektorem Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (2003), Wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(2004-2006), a także doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego ds. funduszy Unii Europejskiej oraz Sekretarzem Komitetu Monitorującego ds. Wykorzystania Funduszy
ze środków Unii Europejskiej (2006-2007).

 

W Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego był odpowiedzialny m. in. za przygotowywanie wizyt i spotkań prezydenta. Jest jednym z założycieli Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

W wyborach w 2011 roku został wybrany Posłem na Sejm RP. Zasiadał w Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczył pracom Zespołu ds. Obrony Wolności Słowa.

 

7 sierpnia 2015r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Prezydenta RP, odpowiedzialnego w Kancelarii Prezydenta również za kontakty z Polakami za granicą.

 

Wiele lat współpracował z Akademią Leona Koźmińskiego, w której wykładał Przedsiębiorczość Społeczności Lokalnych.

 

Z zamiłowania jest narciarzem i podróżnikiem. W wolnych chwilach gra w tenisa i jeździ na rowerze z żoną Ulą. Jest szczęśliwym ojcem dwóch synów – Szymona i Stefana oraz córki Kingi.

 

Minister Adam Kwiatkowski pełni nadzór merytoryczny nad:
- Biurem Szefa Gabinetu Prezydenta
- Biurem Obsługi Organizacyjnej Prezydenta
- Biurem ds. Kontaktów z Polakami za granicą.

 

Do kompetencji Sekretarza Stanu – Szefa Gabinetu Prezydenta Adama Kwiatkowskiego należy:
1) zastępowanie Szefa Kancelarii podczas jego nieobecności;
2) zapewnienie organizacji i koordynacji działań Prezydenta wynikających z jego obowiązków konstytucyjnych i ustawowych oraz organizacja kompleksowej obsługi merytorycznej Prezydenta;
3) nadzór i koordynacja obsługi organizacyjnej Prezydenta, w szczególności prawidłowości realizacji wizyt i spotkań wynikających z kalendarza Prezydenta;
4) planowanie działań Prezydenta na okres kadencji, zgodnie z priorytetami określonymi przez Prezydenta;
5) koordynacja kontaktów z Polakami poza granicami kraju oraz współpracy z podmiotami polonijnymi i emigracyjnymi;
6) nadzór merytoryczny i koordynacja przygotowań posiedzeń Rady Gabinetowej;
7) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;
8) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;
9) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii. 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.