przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Andrzej Dera - Sekretarz Stanu

Andrzej Dera urodził się 10 września 1961 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sędziowską zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego.

 

W latach 1990-1997 był Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1999-2002 był starostą ostrowskim. Radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 1990-1994, a w latach 1998-2005 radny powiatu ostrowskiego. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji. W 2007 roku był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2006-2011 członek Krajowej Rady Sądownictwa.

 

16 listopada 2015 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Minister Andrzej Dera pełni nadzór merytoryczny nad:

- Biurem Odznaczeń i Nominacji

- Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej.

 

Do kompetencji Sekretarza Stanu Andrzeja Dery należy:

1) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta w zakresie:

a) powoływania na kierownicze stanowiska państwowe i odwoływania z tych stanowisk,

b) przedkładania listów uwierzytelniających i odwołujących ambasadorów RP,

c) powoływania i odwoływania przedstawicieli Prezydenta w innych organach państwowych,

d) nadawania tytułu profesora,

e) powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego,

f) mianowania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz mianowania na stopnie generalskie (równorzędne) i na pierwszy stopień oficerski,

g) nadawania orderów i odznaczeń;

h) w zakresie występowania z wnioskiem do Sejmu o powołanie Prezesa NBP.

3) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z udzielaniem interwencyjnej pomocy prawnej;

4) współpraca w zakresie komunikacji społecznej, w tym kontaktów z mediami;

5) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;

6) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;

7) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.