przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Anna Surówka-Pasek - Podsekretarz Stanu

Anna Surówka-Pasek – urodziła się w 1978 r. w Jaworznie. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zdrowie publiczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo konstytucyjne. Była stypendystką Rządu Republiki Francuskiej na Uniwersytecie w Orleanie i Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Stefana Langroda.

 

W latach 2007-2009 pracowała jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 2007-2008  pracowała jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Od 2009 pracuje jako adiunkt na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. 

 

W swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa publicznego, a w szczególności prawa konstytucyjnego, prawa do ochrony zdrowia, prawa medycznego, procedury administracyjnej. Interesuje się także ekonomią, zarządzaniem, polityką społeczną.  

 

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa publicznego.

 

Dnia 7 sierpnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda powołał ją na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 

 

Minister Anna Surówka-Pasek pełni nadzór merytoryczny nad:
- Biurem Prawa i Ustroju
- Biurem Obywatelstw i Prawa Łaski.
 

Do kompetencji Podsekretarza Stanu Anny Surówki należy:
1) obsługa działań Prezydenta w zakresie jego uprawnień do wnoszenia inicjatywy ustawodawczej;
2) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta w zakresie:
     a) udziału w procesie legislacyjnym oraz podpisywania ustaw,
     b) ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych,
     c) występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
     d) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
     e) stosowania prawa łaski;
3) nadzorowanie przygotowywania projektów rozporządzeń, zarządzeń i postanowień Prezydenta;
4) współdziałanie z Sejmem, Senatem i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w sprawach wymienionych w pkt 1;
5) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;
6) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;
7) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z kierowanymi do Prezydenta i Kancelarii listami i opiniami, petycjami oraz apelami pochodzącymi od osób fizycznych i organizacji
8) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.