przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Małgorzata Sadurska – Szef Kancelarii Prezydenta RP

Małgorzata Sadurska urodziła się 3 grudnia 1975 roku w Puławach. Jest absolwentką  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu.

 

W latach 2000-2002 była Kierownikiem Działu Prawnego i Kancelarii w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Pełniła także funkcję Rzecznika Prasowego Urzędu. Od 2002 do 2005 roku była Członkiem Zarządu Powiatu Puławskiego. Zajmowała się głównie sprawami społecznymi.

 

W latach 2005-2015 sprawowała mandat Posła na Sejm RP (V, VI i VII kadencja). Pracowała w komisjach ds. Unii Europejskiej, Spraw Wewnętrznych, Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, w której przez dwie kadencje była wiceprzewodniczącą Komisji. Była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa (2006-2007), Przewodniczącą Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

W 2007 roku Premier Jarosław Kaczyński powołał ją na funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiadała za zagadnienia związane z pracą i polityka społeczną.

 

7 sierpnia 2015 roku została powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

 

Prowadzi aktywną działalność społeczną. Angażuje się w prace Stowarzyszeń: Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych oraz Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara Końskowolska”, którego była założycielem.

 

Jest odznaczona medalem „Za zasługi dla Puław”.

 

Minister Małgorzata Sadurska pełni bezpośredni nadzór merytoryczny nad:
-  Biurem Obsługi Organizacyjnej Prezydenta Rzeczypospolitej;
- Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych;

- administratorem bezpieczeństwa informacji;

- Zespołem Audytu i Kontroli;
- stanowiskiem pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

Do kompetencji Szefa Kancelarii należy w szczególności:
1) planowanie i realizowanie działań w zakresie współpracy Prezydenta Rzeczypospolitej z Sejmem, Senatem i Radą Ministrów oraz organami administracji publicznej;
2) koordynacja w sprawach związanych ze współpracą ze środowiskami politycznymi;
3) współpraca z Sejmem, Senatem i Radą Ministrów oraz organami administracji publicznej.

 

Szef Kancelarii sprawuje nadzór i koordynację nad obsługą organizacyjną Prezydenta RP, dotyczącą w szczególności prawidłowości realizacji wizyt i spotkań wynikających z kalendarza Prezydenta.

Ponadto projekty aktów prawnych Prezydenta RP wymagają parafowania przez Szefa Kancelarii.

 


 
 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.