przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Małgorzata Sadurska – Szef Kancelarii Prezydenta RP

Małgorzata Sadurska urodziła się 3 grudnia 1975 roku w Puławach. Jest absolwentką  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu.

 

W latach 2000-2002 była Kierownikiem Działu Prawnego i Kancelarii w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Pełniła także funkcję Rzecznika Prasowego Urzędu. Od 2002 do 2005 roku była Członkiem Zarządu Powiatu Puławskiego. Zajmowała się głównie sprawami społecznymi.

 

W latach 2005-2015 sprawowała mandat Posła na Sejm RP (V, VI i VII kadencja). Pracowała w komisjach ds. Unii Europejskiej, Spraw Wewnętrznych, Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, w której przez dwie kadencje była wiceprzewodniczącą Komisji. Była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa (2006-2007), Przewodniczącą Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

W 2007 roku Premier Jarosław Kaczyński powołał ją na funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiadała za zagadnienia związane z pracą i polityka społeczną.

 

7 sierpnia 2015 roku została powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

 

Prowadzi aktywną działalność społeczną. Angażuje się w prace Stowarzyszeń: Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych oraz Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara Końskowolska”, którego była założycielem.

 
Jest odznaczona medalem „Za zasługi dla Puław”.
 
Minister Małgorzata Sadurska pełni nadzór merytoryczny nad:
- Biurem Prasowym
- Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, administratorem bezpieczeństwa informacji
- Wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. audytu wewnętrznego
- Wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. kontroli
- Wieloosobowym stanowiskiem pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Do kompetencji Szefa Kancelarii należy w szczególności:
1) planowanie i realizowanie działań w zakresie współpracy Prezydenta z Sejmem, Senatem i Radą Ministrów oraz organami administracji publicznej;
2) koordynacja w sprawach związanych ze współpracą ze środowiskami politycznymi;
3) współpraca z Sejmem, Senatem i Radą Ministrów oraz organami administracji publicznej.
Ponadto projekty aktów prawnych Prezydenta RP wymagają parafowania przez Szefa Kancelarii.
 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.