przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Wojciech Kolarski - Podsekretarz Stanu

Wojciech Kolarski urodził się 29 października 1972 r. w Krakowie. Jest absolwentem filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Studiował filozofię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był stypendystą rządu Wielkiej Brytanii na Sussex University, gdzie uzyskał Postgraduate Diploma in Contemporary European Studies.

 

Był harcerzem i wolontariuszem w Duszpasterstwie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”. Zaangażowany w szereg inicjatyw obywatelskich i społecznych, lider projektów edukacyjnych: plus/minus30 i Klub Debaty Politycznej, współzałożyciel stowarzyszenia Nasze Bielany.

 

Pracował w administracji samorządowej: w urzędzie miasta Krakowa, w urzędzie marszałkowskim województwa małopolskiego. W latach 2011-2015 był dyrektorem biur poselskich Andrzeja Dudy podczas sprawowania mandatu posła i eurodeputowanego.

 

W 2014 roku został wybrany na radnego miasta Krakowa.

 

7 sierpnia 2015 został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Minister Wojciech Kolarski pełni nadzór merytoryczny nad:
- Biurem Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich

- Biurem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Do kompetencji Podsekretarza Stanu Wojciecha Kolarskiego należy:

1) monitorowanie problematyki związanej ze sprawami społecznymi, w szczególności problematyki zrównoważonego rozwoju kraju, ochrony rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanu finansów publicznych, wykorzystania funduszy pomocowych,
2) prowadzenia dialogu z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego;
3) inicjowanie i koordynowanie w Kancelarii przedsięwzięć związanych z problematyką rolnictwa i obszarów wiejskich oraz obszarów leśnych;
4) monitorowanie problematyki związanej z kulturą fizyczną i sportem;
5) monitorowanie problematyki związanej ze sprawami kultury, nauki, religii i dziedzictwa narodowego,
6) koordynacja inicjatyw dotyczących promowania patriotyzmu;
7) opracowywanie założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych, o których mowa w pkt 1-6;
8) koordynacja spraw związanych ze współpracą ze środowiskami kultury i nauki, środowiskami kombatanckimi i organizacjami o tradycjach patriotycznych oraz kościołami i związkami wyznaniowymi;
9) współpraca merytoryczna ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa oraz Biurem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa;
10) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;
11)współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;
12) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.