przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 7 czerwca 2016

Spotkanie i debata z prof. Reuvenem Brennerem

  |   Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prof. Reuvenem Brennerem (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prof. Reuvenem Brennerem (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prof. Reuvenem Brennerem (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wykład prof. Reuvena Brennera w Pałacu Prezydenckim (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wykład prof. Reuvena Brennera w Pałacu Prezydenckim (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wykład prof. Reuvena Brennera w Pałacu Prezydenckim (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wykład prof. Reuvena Brennera w Pałacu Prezydenckim (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Wykład prof. Reuvena Brennera w Pałacu Prezydenckim (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

„Na czym powinna polegać skuteczna polityka proinnowacyjna?” – to temat wykładu profesora Reuvena Brennera, który we wtorek został zorganizowany dla członków Narodowej Rady Rozwoju oraz ekspertów z zakresu innowacji w Pałacu Prezydenckim.

 

Profesor Reuven Brenner podczas swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że Polska aby stać się krajem start-upów powinna dbać o środowiska sprzyjające tworzeniu więzi pomiędzy zdolnymi ludźmi. Istotne z punktu widzenia polityki proinnowacyjnej jest aktywne działanie rządu w kreowaniu i promowaniu samej kultury innowacyjności. W opinii profesora Polska powinna starać się przyciągać nie tylko naukowców, ale także zagranicznych przedsiębiorców i pomagać im w rozwoju np. poprzez udostępnianie sprzętu zgromadzonego na uniwersytetach.

 

 

Po krótkim wstępie profesora odbyła się dyskusja z udziałem zaproszonych gości. Profesor Michał Kleiber zwrócił uwagę na antyinnowacyjny charakter rozwiązań legislacyjnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zamówień publicznych. Jak zaznaczył, są tam elementy, które wykluczają innowacyjne przedsięwzięcia. Zwrócił również uwagę na szereg dobrych rozwiązań prawnych w Austrii, Wielkiej Brytanii oraz Finlandii, które możemy wykorzystać jako Polska. Członek Narodowej Rady Rozwoju profesor Stanisław Karpiński zaznaczył natomiast, że relatywna słabość polskiego sektora badań i rozwoju oraz innowacyjności uniemożliwia inwestowanie polskiemu oraz zagranicznemu kapitałowi wysokiego ryzyka (ang. venture capital). W debacie wzięli również udział przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych, prezesi przedsiębiorstw a także reprezentanci środowiska start-up m.in. z Belgii, Estonii, Francji i Wielkiej Brytanii.

 

Wcześniej z profesorem spotkał się Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Współorganizatorami spotkania byli Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacja Konrada Adenauera.

 

Reuven Brenner - profesor zarządzania, wykładowca na McGill University w Montrealu, wybitny współczesny myśliciel i ekonomista, autor książek „History – Human Gamble”, „Force of Finance”, „A World of Chance”. Jest specjalistą w zakresie innowacji i rynków finansowych. Zna problematykę krajów postkomunistycznych. Urodził się w Rumunii, skąd wyemigrował do Izraela. Model ekonomiczny Brennera opiera się na założeniu, że niefizyczne czynniki produkcji mają większe znaczenie niż fizyczne. Głównym źródłem bogactwa na całym świecie jest kapitał ludzki. Jego zdaniem postęp cywilizacyjny jest zawsze wynikiem podejmowania ryzyka w warunkach praworządności. Instytucje państwa muszą zapewniać, że zarówno w przypadku sukcesu, jak i porażki przedsięwzięcia, każdy przedsiębiorca oraz inwestor otrzyma to, co mu się słusznie należy. W tym sensie dobry system gospodarczy to taki, który wymusza naprawianie złych decyzji i nie toleruje długiego trwania w błędzie – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.