przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ważne

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza od piątku od godz. 17.00 do soboty do godz. 19.00 w całym kraju obowiązuje żałoba narodowa. // W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza od piątku od godz. 17.00 do soboty do godz. 19.00 w całym kraju obowiązuje żałoba narodowa. //
| | |
A | A | A
Środa, 20 września 2017

Udział przedstawicieli NRR w Narodowym Kongresie Nauki

  |   Obrady Narodowego Kongresu Nauki (fot. MNiSW) Obrady Narodowego Kongresu Nauki (fot. MNiSW) Obrady Narodowego Kongresu Nauki (fot. MNiSW) Obrady Narodowego Kongresu Nauki (fot. MNiSW)

Dzięki uprzejmości Wicepremiera oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. Jarosława Gowina oraz Przewodniczącego Narodowego Kongresu Nauki, prof. dr. hab. Jarosława Górniaka Narodowa Rada Rozwoju włączyła się w obrady Kongresu, który odbył  się w dniach 19-20 września 2017 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

 

W panelu dyskusyjnym Narodowej Rady Rozwoju na temat Granic odpowiedzialności Państwa w kształceniu akademickim i rozwoju nauki uczestniczyli; prof. dr hab. inż. Stanisław Karpiński – z sekcji: „Nauka i Innowacje”; dr hab. Marek Kośny prof. UE Wrocław – z sekcji: „Polityka społeczna i Rodzina”; prof. dr hab. Lucjan Piela – z sekcji: „Edukacja, sport, młode pokolenie”; prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski – z sekcji: „Ochrona zdrowia”; prof. dr hab. inż. Artur Świergiel z sekcji „Nauka i Innowacje”. Moderatorami panelu byli: prof. dr hab. Barbara Kromolicka – z sekcji: „Polityka społeczna i Rodzina” oraz prof. dr hab. n.med. Piotr Radziszewski – z sekcji: „Ochrona zdrowia”.

 

Dyskusja panelowa koncentrowała się wokół dwóch zasadniczych problemów: Po pierwsze, Jakie są granice autonomii uczelni w kontekście ingerencji państwa w modele kształcenia i parametryzację nauki? oraz Jaki powinien być kierunek działań państwa wobec mnogości przypisywanych i realizowanych ról szkolnictwa wyższego a szczególnie uniwersytetu w społeczeństwie?

 

W swoich wypowiedziach profesorowie  Stanisław Karpiński i Artur Świergiel zwrócili uwagę słuchaczy na historyczny proces kształtowania się oraz wieloaspektowego znaczenia edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego. Wskazywali na ścisłą dwustronną zależność w zakresie celów, funkcji, zadań i wzajemnej odpowiedzialności  pomiędzy  państwem i uczelnią oraz uczelnią i państwem, a także na znaczenie obrony wolności poglądów w uczelniach.

 

Prof. L Piela podkreślił znaczenie postępującego zaniku etosu w polskiej nauce, co jego zadaniem sprzyja „produkcji” średnio wykształconych absolwentów, doktorów, profesorów itd. Sytuacja ta prowadzi także do tego, że coraz rzadziej w badaniach naukowych mówimy o poszukiwaniu prawdy. Jako przykład wskazał, że w niektórych uczelniach z przysięgi doktorskiej już nawet wycofano frazę dotyczącą poszukiwania prawdy naukowej i zastąpiono ją sformułowaniem „starania się o prowadzenie badań”!

 

Z kolei prof. M. Kośny wprost odniósł się do projektu Ustawy 2.0 i wskazał na dwa aspekty planowanej reformy, które jego zdaniem należałoby szczególnie rozważyć. Pierwszym z nich był sposób wyboru członków rady uczelni – w obszarze tym zaproponował, aby część rady wybierana była przez podmioty niezwiązane wprost ze środowiskiem danej uczelni. Jako drugi, wymagający głębszego namysłu obszar wskazał uwzględnienie specyfiki części dyscyplin w nowych systemach oceny uczelni. Problem ten dotyczy zarówno nauk humanistycznych i społecznych, a w nich dyscyplin związanych z badaniami empirycznymi dotyczącymi Polski, regionu itp., których prowadzenie jest wyrazem odpowiedzialności za rozwój naszego kraju, a których wyniki mają ograniczone możliwości publikacji w międzynarodowych periodykach.

 

Profesorowie Piotr Przybyłowski oraz Piotr Radziszewski upomnieli się o uczelnie medyczne i wskazali na niezwykle trudną sytuację edukacyjną w tych uczelniach. Ich zdaniem badania naukowe z uwagi na wagę, zakres oraz społeczne oczekiwania powinny być wsparte finansowo przez ministerstwo nauki. Aktualnie uczelnie te podporządkowane są resortowi zdrowia.

 

Udział Narodowej Rady Rozwoju w Narodowym Kongresie Nauki został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników Kongresu, o czym świadczyć może dyskusja ogólna podczas panelu, jak i liczne rozmowy prowadzone z jego uczestnikami tuż po jego zakończeniu. Pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich wyrażali swoje wątpliwości związane ze zmianami projektowanymi w ramach reformy. Wiele osób zgłaszało także swoje postulaty z nadzieją, że Narodowa Rada Rozwoju – z uwagi na swoje umocowanie – będzie mogła monitorować proces zmian wnoszących nową jakość w środowiska akademickie.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.