przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

O Narodowej Radzie Rozwoju

Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski.

 

Jako forum konsultacyjne Rada będzie przygotowywać dla prezydenta opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.

 

NRR składa się z 10 sekcji, których obszary wyznaczają główne pola prac badawczych i strategicznych Rady:

  1. Gospodarka, praca, przedsiębiorczość;
  2. Ochrona zdrowia;
  3. Wieś, rolnictwo;
  4. Samorząd, polityka spójności;
  5. Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna;
  6. Bezpieczeństwo, obronność;
  7. Polityka zagraniczna;
  8. Nauka, innowacje
  9. Edukacja, młode pokolenie, sport;
  10. Polityka społeczna, rodzina.
Każda z sekcji liczy od kilku do kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. Gościnnie w pracach NRR uczestniczyć będą także specjaliści z obszarów będących tematem aktualnych posiedzeń Rady. Ze strony Kancelarii Prezydenta RP prace Rady będzie koordynował Sekretarz NRR. Funkcję tą sprawuje Maciej Łopiński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a wsparcie organizacyjne zapewnia Biuro do Spraw Narodowej Rady Rozwoju.
 

Ustanowienie Narodowej Rady Rozwoju Andrzej Duda zapowiadał jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej, jako nawiązanie do gremium powołanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rada w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego odbyła dwa posiedzenia – pierwsze poświęcone demografii, drugie finansom. W planach było także trzecie posiedzenie, którego tematem miał być system ochrony zdrowia.

 

Pierwsze posiedzenie Rady pod auspicjami prezydenta Andrzeja Dudy - „Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków – diagnoza sytuacji” -  jest więc bezpośrednim nawiązaniem do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.