przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Miłowit Kuniński

Dr hab. Miłowit Kuniński, historyk filozofii i filozof polityczny, emeryt. Profesor nadzw. UJ w latach 2004-2013, prof. nadzw. WSB-NLU w Nowym Sączu w latach 2002-2008 i 2013-2016.

Członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN: kadencja 2011-2016, członek Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i jeden z jej wiceprzewodniczących w latach 1991-1993, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2008- 2012, prezes Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego „Ośrodek Myśli Politycznej” od 2005 r.,

członek redakcji czasopisma punktowanego „Civitas. Studia z Filozofii Polityki”.

 

Autor m.in. monografii naukowych: Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum, PAN - Oddział w Krakowie (1980), Wiedza, etyka i polityka w myśli F. A. von Hayeka, Kraków: Księgarnia Akademicka (1999), O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym. Zebrane eseje i szkice, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej (2006), wraz z Mirosławą Jastrząb-Mrozicką System awansu w szkolnictwie wyższym - oceny i propozycje. Raport z badań, Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego (1995), 71 artykułów. Przełożył 2 książki.

 

Otrzymał liczne nagrody, w tym: indywidualną III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1980), zespołową II stopnia Ministra Edukacji Narodowej (1983), indywidualną Rektora UJ za osiągnięcia naukowe (2006), indywidualną Rektora UJ za książkę O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym. Zebrane eseje i szkice (2007) oraz nagrodę im. prof. M. Bielskiego za najlepszą pracę naukową opublikowaną przez pracownika Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu (2007).

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.