przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Kapituły orderów

Na czele Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Odrodzenia Polski , Orderu Krzyża Wojskowego i Orderu Krzyża Niepodległości stoją Kapituły. Kapituła stoi na straży honoru orderu, dla którego została ustanowiona.

Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, a w szczególności:

 1. opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie orderu, wniesione przez Prezesa Rady Ministrów przed ich przedstawieniem Prezydentowi,
 2. może wystąpić do Prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia,
 3. zapoznaje się z projektami aktów normatywnych dotyczących orderu,
 4. może występować do organów uprawnionych o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
 5. sprawach dotyczących orderu.


Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych jej wniosków o nadanie lub pozbawienie orderu podejmuje uchwały:

 1. o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku,
 2. stwierdzające, że przedstawiony wniosek nie uzasadnia nadania lub pozbawienia orderu lub że wniosek nie może zostać uwzględniony z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Kapituła może przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. Kapituła może zaproponować nadanie innej niż proponowana klasy orderu.


Członkami Kapituł orderów mogą być tylko obywatele polscy. Kapituła orderu działa na podstawie swojego statutu, zatwierdzonego przez Prezydenta.

Kapituła Orderu Orła Białego

Kapitułę Orderu Orła Białego tworzą Wielki Mistrz Orderu i pięciu członków Kapituły. Prezydent z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule. Członków Kapituły powołuje Wielki Mistrz spośród Kawalerów Orderu Orła Białego na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły. Kanclerz Orderu zastępuje Wielkiego Mistrza jako przewodniczącego Kapitule.

 

  Skład Kapituły:
   

  1. Prezydent RP Andrzej DUDA - Wielki Mistrz Orderu, przewodniczy Kapitule

  2. Bogusław Nizieński – Kanclerz Orderu Orła Białego
  powołany 4 sierpnia 2016 r.
  Kawaler Orderu Orła Białego od dnia 25 sierpnia 2008 r.

  3. Irena Zofia Romaszewska – Sekretarz Kapituły Orderu Orła Białego
  powołana 4 sierpnia 2016 r.
  Dama Orderu Orła Białego od dnia 28 kwietnia 2016 r.

  4. Andrzej Gwiazda – członek Kapituły
  powołany 4 sierpnia 2016 r.
  Kawaler Orderu Orła Białego od dnia 3 maja 2006 r.
  5. Michał Kleiber – członek Kapituły
  powołany 4 sierpnia 2016 r.
  Kawaler Orderu Orła Białego od dnia 28 kwietnia 2016 r.
  6. Michał Lorenc – członek Kapituły
  powołany 4 sierpnia 2016 r.
  Kawaler Orderu Orła Białego od dnia 28 kwietnia 2016 r.

 

Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari

Kapitułę Orderu Wojennego Virtuti Militari w czasie pokoju tworzą Kanclerz Orderu oraz pięciu członków Kapituły. Stojącego na czele Kapituły Kanclerza Orderu oraz członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona zastępcę Kanclerza Orderu oraz Sekretarza Kapituły. Powyższych przepisów nie stosuje się w czasie wojny.

 

Skład Kapituły:

 

1. Kanclerz Orderu – wakat

 

2. Zastępca Kanclerza Orderu - wakat

 

3. Sekretarz Kapituły  - wakat
 

4. wakat

 

5. wakat

 

6. wakat

 

7. wakat

 

Kapituła Orderu Odrodzenia Polski

Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski tworzą Wielki Mistrz Orderu i ośmiu członków Kapituły. Prezydent z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski I klasy, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule. Członków Kapituły powołuje Wielki Mistrz spośród Kawalerów Orderu Odrodzenia Polski na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły. Kanclerz Orderu zastępuje Wielkiego Mistrza jako przewodniczącego Kapitule.

Skład Kapituły:

 1. Prezydent RP Andrzej DUDA - Wielki Mistrz Orderu przewodniczy Kapitule,
 2. Wiesław Johann – Kanclerz Orderu powołany 4 sierpnia 2016 r.
 3. Wakat – Sekretarz Kapituły powołana 4 sierpnia 2016 r.
 4. Piotr Andrzejewski – członek Kapituły powołany 4 sierpnia 2016 r.
 5. Ewa Dałkowska – członek Kapituły powołana 4 sierpnia 2016 r.
 6. Władysław Ortyl – członek Kapituły powołany 4 sierpnia 2016 r.
 7. Andrzej Stanisław Porawski – członek Kapituły powołany 24 lutego 2015 r.
 8. Mieczysław Ryba – członek Kapituły powołany 4 sierpnia 2016 r.
 9. Krzysztof Szwagrzyk – członek Kapituły powołany 4 sierpnia 2016 r.

 

Kapituła Orderu Krzyża Wojskowego

Kapitułę Orderu Krzyża Wojskowego tworzą Kanclerz Orderu oraz pięciu członków Kapituły. Stojącego na czele Kapituły Kanclerza Orderu oraz członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona zastępcę Kanclerza Orderu oraz Sekretarza Kapituły.

Skład Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego:

 

 1. gen. dyw. Andrzej REUDOWICZ – Kanclerz Orderu, powołany 21 lutego 2017 r.

  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 5 maja 2011 r.
 2. mł. chor. Zbigniew SIEKIERSKI - Zastępca Kanclerza Orderu, powołany 1 kwietnia 2014 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 8 maja 2007 r.
 3. płk Adam WIAK - Sekretarz Kapituły, powołany 1 kwietnia 2014 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od 8 maja 2007 r.
 4. mjr Adam Zbigniew K. - członek Kapituły, powołany 1 kwietnia 2014 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 11 listopada 2006 r.
 5. kpt. Tomasz Paweł NOWICKI - członek Kapituły, powołany 1 kwietnia 2014 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 8 maja 2007 r.
 6. st. sierż. Łukasz Paweł S. - członek Kapituły, powołany 1 kwietnia 2014 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 11 listopada 2006 r.

 

 

Kapituła Orderu Krzyża Niepodległości

Kapitułę Orderu Krzyża Niepodległości tworzą Kanclerz Orderu i pięciu członków Kapituły. Stojącego na czele Kapituły Kanclerza Orderu oraz członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu Krzyża Niepodległości na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona zastępcę Kanclerza Orderu oraz Sekretarza Kapituły. Pierwszego Kanclerza oraz pierwszych członków Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości powołał Prezydent spośród pierwszych dwudziestu odznaczonych tym orderem.

 

Skład Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości:

 

1.    Prof. Jerzy Józef KRUPPÉ – Kanclerz Orderu, powołany 17 kwietnia 2013 r., odznaczony Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości 15 lutego 2013 r.

2.    Anna Krystyna RESZUTO – Zastępca Kanclerza Orderu, powołana 17 kwietnia 2013 r., odznaczona Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości 15 lutego 2013 r.

3.    Andrzej BUDZISZEWSKI – Sekretarz Kapituły, powołany 17 kwietnia 2013 r., odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości 15 lutego 2013 r.

4.    Bohdan Janusz BZOWSKI – członek Kapituły, powołany 17 kwietnia 2013 r., odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości 15 lutego 2013 r.

5.    Zbigniew Ryszard GWIAZDA - członek Kapituły, powołany 17 kwietnia 2013 r., odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości 15 lutego 2013 r.

6.    Janusz Maria KAMOCKI - członek Kapituły, powołany 29 września 2017 r., odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości 17 lutego 2016 r.

 

 

 

 

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.