przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Kapituły orderów

Na czele Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Odrodzenia Polski , Orderu Krzyża Wojskowego i Orderu Krzyża Niepodległości stoją Kapituły. Kapituła stoi na straży honoru orderu, dla którego została ustanowiona.

Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących orderu, a w szczególności:

 1. opiniuje wnioski o nadanie lub pozbawienie orderu, wniesione przez Prezesa Rady Ministrów przed ich przedstawieniem Prezydentowi,
 2. może wystąpić do Prezydenta z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia,
 3. zapoznaje się z projektami aktów normatywnych dotyczących orderu,
 4. może występować do organów uprawnionych o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
 5. sprawach dotyczących orderu.


Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych jej wniosków o nadanie lub pozbawienie orderu podejmuje uchwały:

 1. o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku,
 2. stwierdzające, że przedstawiony wniosek nie uzasadnia nadania lub pozbawienia orderu lub że wniosek nie może zostać uwzględniony z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Kapituła może przed wydaniem ostatecznej opinii zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku. Kapituła może zaproponować nadanie innej niż proponowana klasy orderu.


Członkami Kapituł orderów mogą być tylko obywatele polscy. Kapituła orderu działa na podstawie swojego statutu, zatwierdzonego przez Prezydenta.

Kapituła Orderu Orła Białego

Kapitułę Orderu Orła Białego tworzą Wielki Mistrz Orderu i pięciu członków Kapituły. Prezydent z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule. Członków Kapituły powołuje Wielki Mistrz spośród Kawalerów Orderu Orła Białego na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły. Kanclerz Orderu zastępuje Wielkiego Mistrza jako przewodniczącego Kapitule.

 

  Skład Kapituły:
   

  1.      Prezydent RP Andrzej DUDA - Wielki Mistrz Orderu, przewodniczy Kapitule

  2.     Kanclerz Orderu – wakat

  3.     Sekretarz Kapituły – wakat

  4.     wakat

  5.      wakat

  6.      wakat


Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari

Kapitułę Orderu Wojennego Virtuti Militari w czasie pokoju tworzą Kanclerz Orderu oraz pięciu członków Kapituły. Stojącego na czele Kapituły Kanclerza Orderu oraz członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona zastępcę Kanclerza Orderu oraz Sekretarza Kapituły. Powyższych przepisów nie stosuje się w czasie wojny.

 

Skład Kapituły:

 

1. Kanclerz Orderu – wakat

 

2. Zastępca Kanclerza Orderu - wakat

 

3. Sekretarz Kapituły  - wakat
 

4. ppłk Zygmunt GEBETHNER – członek Kapituły
powołany na III kadencję 22 czerwca 2011 r.
Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari 1939-1945

 

5. wakat

 

6. wakat

 

7. wakat

 

Kapituła Orderu Odrodzenia Polski

Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski tworzą Wielki Mistrz Orderu i ośmiu członków Kapituły. Prezydent z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski I klasy, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule. Członków Kapituły powołuje Wielki Mistrz spośród Kawalerów Orderu Odrodzenia Polski na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły. Kanclerz Orderu zastępuje Wielkiego Mistrza jako przewodniczącego Kapitule.

 
Skład Kapituły:

1. Prezydent RP Andrzej DUDA- Wielki Mistrz Orderu przewodniczy Kapitule 

2. Kanclerz Orderu - wakat

3. Sekretarz Kapituły - wakat

4. Andrzej Stanisław PORAWSKI – członek Kapituły
powołany 24 lutego 2015 r., odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 29 maja 2014 r.
5. wakat

6. wakat

7. wakat

8. wakat

9. wakat

 

Kapituła Orderu Krzyża Wojskowego

Kapitułę Orderu Krzyża Wojskowego tworzą Kanclerz Orderu oraz pięciu członków Kapituły. Stojącego na czele Kapituły Kanclerza Orderu oraz członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona zastępcę Kanclerza Orderu oraz Sekretarza Kapituły.

Skład Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego:

 

 1. gen. bryg. Andrzej Marek REUDOWICZ - Kanclerz Orderu, powołany 9 sierpnia 2011 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 5 maja 2011 r.
 2. mł. chor. Zbigniew SIEKIERSKI - Zastępca Kanclerza Orderu, powołany 1 kwietnia 2014 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 8 maja 2007 r.
 3. ppłk Adam WIAK - Sekretarz Kapituły, powołany 1 kwietnia 2014 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od 8 maja 2007 r.
 4. mjr Adam Zbigniew K. - członek Kapituły, powołany 1 kwietnia 2014 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 11 listopada 2006 r.
 5. kpt. Tomasz Paweł NOWICKI - członek Kapituły, powołany 1 kwietnia 2014 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 8 maja 2007 r.
 6. st. sierż. Łukasz Paweł S. - członek Kapituły, powołany 1 kwietnia 2014 r.
  Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego od dnia 11 listopada 2006 r.

 

 

Kapituła Orderu Krzyża Niepodległości

Kapitułę Orderu Krzyża Niepodległości tworzą Kanclerz Orderu i pięciu członków Kapituły. Stojącego na czele Kapituły Kanclerza Orderu oraz członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu Krzyża Niepodległości na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona zastępcę Kanclerza Orderu oraz Sekretarza Kapituły. Pierwszego Kanclerza oraz pierwszych członków Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości powołał Prezydent spośród pierwszych dwudziestu odznaczonych tym orderem.

 

Skład Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości:

 

1.    Prof. Jerzy Józef KRUPPÉ – Kanclerz Orderu, powołany 17 kwietnia 2013 r., odznaczony Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości 15 lutego 2013 r.

2.    Anna Krystyna RESZUTO – Zastępca Kanclerza Orderu, powołana 17 kwietnia 2013 r., odznaczona Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości 15 lutego 2013 r.

3.    Andrzej BUDZISZEWSKI – Sekretarz Kapituły, powołany 17 kwietnia 2013 r., odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości 15 lutego 2013 r.

4.    Bohdan Janusz BZOWSKI – członek Kapituły, powołany 17 kwietnia 2013 r., odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości 15 lutego 2013 r.

5.    Zbigniew Ryszard GWIAZDA - członek Kapituły, powołany 17 kwietnia 2013 r., odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości 15 lutego 2013 r.

6.    Henryk LINOWSKI członek Kapituły, powołany 24 marca 2015 r., odznaczony Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości 12 lipca 2013 r.

 

Poleć znajomemu

Maj

pn wt śr czw pt so nd
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.