Menu rozwijane

W Zakopanem Prezydent RP wziął udział w XXX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”. – Solidarność będzie zawsze trwała – powiedział Andrzej Duda.
Andrzej Duda i Rumen Radew m.in. wyrazili poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy oraz rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję.
Więź między matką a dzieckiem, miłość, czułość, zaufanie i zrozumienie, którymi nawzajem się obdarowują, to dobro bezcenne. Jest to źródło siły, która pozwala przezwyciężyć największe przeszkody – podkreślają Prezydent z Małżonką.
– Normy prawa międzynarodowego muszą być przestrzegane, a to oznacza, że Ukraina powinna wrócić do swoich granic uznanych międzynarodowo – mówił Andrzej Duda.
Debatą nt. geopolitycznych perspektyw w kontekście wojny na Ukrainie Prezydent RP Andrzej Duda rozpoczął udział w tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos.

Małżonka Prezydenta

Społeczność gminy Poniatowa w woj. lubelskim przygotowała wyjątkowe obchody Dnia Matki. Pamiętając o ukraińskich kobietach, które musiały uciekać ze swojej ojczyzny przed okrucieństwem wojny, przygotowano polsko–ukraińskie święto pt.  „Dom jest tam, gdzie jest Mama”. Do grona gości – w formie zdalnej – dołączyła Małżonka Prezydenta RP.
Z uczestnikami projektu „Podróż wrocławskich dzieci do demokracji i praw obywatelskich” oraz młodzieżą, która w ramach wolontariatu wspiera maluchy, Pierwsza Dama spotkała się w Pałacu Prezydenckim.
Agata Kornhauser–Duda wspólnie z Małżonką Ambasadora Ukrainy w Polsce spotkała się z uczniami Warszawskiej Ukraińskiej Szkoły.
W Pałacu Prezydenckim gościł Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Przedmiotem rozmowy z Pierwszą Damą było zaangażowanie tej instytucji w pomoc Ukrainie.

Inicjatywy