Numer ogłoszenia: 472696 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 467460 - 2013 data 15.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 695 21 30, fax. 22 695 21 33.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: