Menu rozwijane

Głównymi tematami rozmowy były działania Mety w Polsce i całym regionie wobec wojny na Ukrainie.
Ukraina musi odzyskać swoje terytorium, to międzynarodowo uznane. Jest to dążenie, do którego powinien zmierzać wolny i demokratyczny świat oraz przywódcy tego świata – podkreślał Andrzej Duda po rozmowach z Borutem Pahorem.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Prezydent Andrzej Duda nadał Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę zasłużonym pracownikom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Oznaczenia wręczył prof. Andrzej Waśko.
– Wszystkie fundamentalne propozycje przedstawione przez Prezydenta RP Sejmowi zostały przez komisję rekomendowane – mówiła Minister Małgorzata Paprocka w programie „Siódma9”.
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dwie ustawy, w tym ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno–Medycznej.
W BBN odbyła się narada Prezydenta Andrzeja Dudy z udziałem przedstawicieli rządu oraz szefów służb i wojska na temat sytuacji na Ukrainie, polskiego wsparcia oraz współpracy sojuszniczej, w tym akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.
Minister Adam Kwiatkowski złożył wizytę w Supraślu, gdzie odwiedził Męski Klasztor Zwiastowania NMP oraz spotkał się z uchodźcami z Ukrainy. Następnie w białostockiej Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego ELEOS wziął udział w spotkaniu z podopiecznymi i pracownikami, w tym z ukraińskimi dziećmi.
Rozszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję, przygotowanie NATO na nowe zagrożenia, perspektywy europejskie Ukrainy, scenariusze związane z wojną rosyjsko–ukraińską – to m.in. tematy dzisiejszej narady w BBN.
Potencjalne zagrożenie ze strony Rosji oczywiście cały czas istnieje, ale prawdopodobieństwo, że ktokolwiek, w tym Rosja, odważy się zaatakować państwo NATO, narażając się na starcie z m.in. z armią amerykańską, jest bardzo niewielkie – mówi Andrzej Duda.
Wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja na Ukrainie, wszyscy zdajemy sobie również sprawę z potencjalnego zagrożenia. To ćwiczenie ma pokazywać współdziałanie i sprawność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w kolektywnej obronie – mówił Andrzej Duda.
Na zaproszenie Szefa BPM Jakuba Kumocha, Pałac Prezydencki odwiedzili dziś wieczorem uczestnicy organizowanej przez PISM konferencji Strategic Ark. Z gośćmi spotkał się również Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent Andrzej Duda w okolicach miejscowości Nowogród obserwował dziś współdziałanie wojsk z Polski, Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Szwecji, w ramach ćwiczenia DEFENDER–Europe 22.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi oraz Medale Stulecia zasłużonym członkom Związku Harcerstwa Polskiego. Odznaczenia wręczył minister Wojciech Kolarski.
W Gdyni został zorganizowany kongres Perły Samorządu 2022. Wziął w nim udział Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, który odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy.