Menu rozwijane

Biuro Polityki Międzynarodowej

Biuro Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP to wzmocnienie organizacyjne i instytucjonalne tej części prezydenckiej administracji, która odpowiada za zadania z zakresu polityki międzynarodowej.

Biuro wspiera działania Prezydenta RP realizującego konstytucyjną funkcję najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych. Najważniejszym celem, jakie stawia sobie Biuro na najbliższe lata, jest wzmocnienie pozycji i statusu Polski w relacjach międzynarodowych poprzez utrzymanie aktywności Prezydenta RP i państwa polskiego, jako znaczących oraz aktywnych aktorów polityki międzynarodowej.

W odróżnieniu od drugiego konstytucyjnie wyróżnionego obszaru – „polityka bezpieczeństwa’’ i zwierzchnictwo nad armią, w ramach którego Prezydent RP posiada aparat w postaci Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zakres dotyczący polityki międzynarodowej od 1990 roku nie posiadał rozbudowanej struktury wspierającej działania Prezydenta RP.

Biuro Polityki Międzynarodowej - zdjęcie w treści wpisu

Doświadczenia lat 2015–2020 pozwoliły na dynamiczną zmianę tej sytuacji w kierunku konsekwentnego powiększania zdolności do działania Prezydenta RP bez uszczerbku dla konstytucyjnych regulacji.

PIĘĆ LAT POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY >>>

Na czele Biura Polityki Międzynarodowej stoi – na wzór Biura Bezpieczeństwa Narodowego – szef Biura w randze sekretarza stanu, który wchodzi w skład kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP. Pierwszym szefem BPM był minister Krzysztof Szczerski. Obecnie biurem kieruje minister Jakub Kumoch.

Obok BPM funkcjonuje Kolegium Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP – czyli forum ekspertów, doradców Prezydenta, zajmujących się najważniejszymi wątkami polskiej polityki międzynarodowej.

WIĘCEJ O STRUKTURZE >>>

Biuro Polityki Międzynarodowej - zdjęcie w treści wpisu nr 2