Menu rozwijane

11 października 2021

Głównym celem działań szerpów trójmorskich jest przygotowanie szczytu Inicjatywy Trójmorza. Dziś o kierunkach rozwoju oraz priorytetach dotyczących współpracy w ramach tego formatu rozmawiali przedstawiciele państw członkowskich Inicjatywy.

W wideokonferencji szerpów trójmorskich wzięli udział Dyrektor Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Witold Dzielski oraz kierownik Sekretariatu ds. Trójmorza Maciej Kubicki.

Łotwa, która sprawuje aktualnie przewodnictwo w Inicjatywie, będzie w przyszłym roku gospodarzem szczytu. Podczas spotkania przedstawiciele państw członkowskich Inicjatywy omówili kierunki rozwoju oraz priorytety dotyczące współpracy w ramach tego formatu.

Inicjatywa Trójmorza jest formatem współpracy regionalnej zrzeszającym Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię oraz Węgry. Jej współinicjatorem jest Prezydent Andrzej Duda. Cele współpracy trójmorskiej obejmują rozwój konektywności państw członkowskich Unii Europejskiej położonych pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym oraz wzmacnianie więzi transatlantyckich.

Pałac Prezydencki | Wideokonferencja szerpów trójmorskich

Pałac Prezydencki | Wideokonferencja szerpów trójmorskich

Pałac Prezydencki | Wideokonferencja szerpów trójmorskich

o939399246.jpg
o32768188.jpg
o1675820674.jpg