Menu rozwijane

08 listopada 2021

Prezydent Andrzej Duda odbył dziś dwie rozmowy telefoniczne: z Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili oraz Prezydentem Republiki Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem.

Głównym tematem obu rozmów było zbliżające się przewodnictwo Polski w OBWE w 2022 r. Prezydenci mówili także planie działania organizacji w 2022 r. oraz wymienili się uwagami na temat kluczowych problemów.

Ponadto obie rozmowy były okazją do omówienia spraw bilateralnych oraz gospodarczych. Poruszono również temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Może Cię zainteresować Spotkania Prezydenta w Nowym Jorku

Polskie przewodnictwo w OBWE będzie koncentrowało się na takich kwestiach jak m.in:  rozwiązywanie regionalnych i zamrożonych konfliktów zbrojnych poprzez wsparcie struktur OBWE i  zwiększenie odpowiedzialności międzynarodowej, odbudowa gospodarek po pandemii Covid-19, czy umieszczenie praw człowieka jako głównego punktu odniesienia działań Organizacji.

Może Cię zainteresować Obchody Dnia Niepodległości Gruzji [PL/EN] Wizyta Prezydent Gruzji w Polsce [PL/ENG] Rozmowa Prezydentów Polski i Gruzji

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest organizacją międzynarodową, powstałą 1 stycznia 1995 w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Skupia 57 państw-uczestników o równym statusie. Celem OBWE jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze działania  w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym  i ludzkim.