Menu rozwijane

20 kwietnia 2021

Prezydent RP Andrzej Duda kontynuuje rozmowy z liderami regionu poprzedzające Szczyt Klimatyczny. Dziś odbyła się rozmowa z Prezydentem Bułgarii Rumenem Radevem. Bułgaria sprawuje w tym roku prezydencję w Inicjatywie Trójmorza.

Może Cię zainteresować Trwają konsultacje przed szczytem klimatycznym Prezydenci zgodzili się, że z punktu widzenia państw Trójmorza w kontekście polityki klimatycznej najistotniejsze jest zachowanie równowagi pomiędzy trzema elementami: zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, ochroną środowiska naturalnego oraz zapewnieniem sprawiedliwej transformacji uwzględniającej społeczny wymiar tej polityki.

Takie warunki brzegowe są szczególnie istotne dla państw naszego regionu, które podejmują ogromne wysiłki na rzecz takiego kształtu swojej polityki energetycznej, który spełniłby ambitne cele klimatyczne. Prezydenci podkreślili, że realizacja tych celów musi odbywać się zgodnie ze zróżnicowanymi uwarunkowaniami gospodarczymi i infrastrukturalnymi poszczególnych państw. Łączą nas wspólne cele i ambicje, ale każdy kraj powinien mieć możliwość wyboru swojej drogi ich osiągnięcia – uznali Prezydenci.

Prezydenci Polski i Bułgarii omówili także przygotowania do Szczytu Trójmorza, który planowany jest w Sofii w lipcu tego roku.