Menu rozwijane

13 października 2021

Pałac Prezydencki | Spotkanie z doradcami Swiatłany Cichanouskiej

Pałac Prezydencki | Spotkanie z doradcami Swiatłany Cichanouskiej

Pałac Prezydencki | Spotkanie z doradcami Swiatłany Cichanouskiej

o449016132.jpg
o449996821.jpg
o895900501.jpg

Sytuacja na Białorusi, kryzys migracyjny i polskie wsparcie dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego to tematy dzisiejszego spotkania szefa BPM Jakuba Kumocha z doradcami Swiatłany Cichanouskiej, Valerym Kavaleuskim i Alexandrem Shlykiem.