Menu rozwijane

22 listopada 2021

Prezydent Andrzej Duda gościł dziś w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Mathiasa Cormanna.

Rozmowy były poświęcone współpracy dwustronnej oraz zwiększeniu aktywności OECD w regionie w ramach Inicjatywy Trójmorza oraz programu „Konkurencyjność Euroazji”. Podczas spotkania dyskutowano także na temat kwestii globalnych, w tym wsparcia Polski w zakresie zacieśnienia współpracy z G20. 

W spotkaniu wziął udział również Szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

02_PAD_OECD_JS__0085.jpg [320.88 KB]

Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju powstała na podstawie Konwencji podpisanej w Paryżu 14 grudnia 1960 r. Obecnie skupia 38 rozwiniętych i demokratycznych państw. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego wzrostu gospodarczego oraz poziomu życia obywateli. Polska została członkiem OECD w dniu 22 listopada 1996 r., tak więc w br. obchodzi 25-lecie swojego członkostwa. OECD było pierwszą organizacją świata zachodniego, do którego Polska została przyjęta po dokonaniu transformacji ustrojowej w 1989 r.

W ostatnim czasie OECD jest zaangażowana w pomoc państwom członkowskim w zakresie walki z kryzysem ekonomicznym spowodowanym pandemią COVID-19. Działania polskich władz na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu pandemii na gospodarkę zostały przez Organizację pozytywnie ocenione w Raporcie z regularnego (co dwa lata) przeglądu gospodarczego Polski na forum OECD, który zakończył się w 2021 r. Zostaliśmy dobrze ocenieni zwłaszcza w kontekście rządowych rozwiązań Tarczy Antykryzysowej, gwarancji kredytowych, bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców, utrzymania płynności w sektorze bankowym, prowadzonej polityki pieniężnej oraz utrzymaniu rekordowo niskiego poziomu bezrobocia. W efekcie tych działań, spowolnienie gospodarcze, związane z pandemią koronawirusa, było w Polsce mniejsze niż w większości krajów OECD.