Menu rozwijane

28 października 2021

Minister Jakub Kumoch spotkał się dziś z przedstawicielami amerykańskich firm uczestniczących w misji gospodarczej zorganizowanej przez Amerykańsko-Polską Radę Biznesu. Wśród tematów rozmowy m.in: dwustronne relacje handlowe i inwestycyjne.

W spotkaniu wzięło udział 13 firm reprezentujących branże: zbrojeniową, lotniczą, telekomunikacyjną, cyberbezpieczeństwa, energetyczną oraz medyczną.

Agenda spotkania objęła dyskusję na temat aktualnego stanu dwustronnych relacji handlowych i inwestycyjnych oraz znaczenia Inicjatywy Trójmorza dla rozwoju transatlantyckich stosunków gospodarczych. Przedstawiciele firm dokonali również krótkiej prezentacji ich działalności na rynku polskim, a także perspektyw rozwoju ich zaangażowania w Polsce oraz regionie.

 

 

 


USA są drugim najważniejszym źródłem kapitału inwestycyjnego w Polsce. Odpowiadają za 11% wartości wszystkich zagranicznych inwestycji bezpośrednich w naszym kraju, co stanowi 4,4 % wartości polskiego PKB. Stany Zjednoczone zajmują także 8. miejsce pod względem wielkości polskiego importu (trzeci partner spoza UE, po Chinach i Rosji) oraz na 8-9. pozycji pod względem wielkości polskiego eksportu. W 2020 r. polsko-amerykańskie obroty handlowe wyniosły 15,7 mld USD.