Menu rozwijane

10 maja 2022

Prezydent RP Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim Dyrektora Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Pana Qu Dongyu. Przybył on do Polski w związku z organizowaną w dn. 10–13 bm. w Łodzi regionalną konferencją FAO.

Spotkanie koncentrowało się wokół bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, także w kontekście następstw napaści Rosji na Ukrainę (oba kraje są ważnymi eksporterami żywności i nawozów).

Rozmówcy odnieśli się do działań pozwalających uniknąć kryzysu żywnościowego. Dyrektor Qu podziękował za zaangażowanie Polski w działania w tym zakresie. Wskazał też nasz kraj jako wzór udanej transformacji sektora rolnego.

– Rosyjska agresja na Ukrainie grozi poważnym kryzysem żywnościowym w wielu częściach globu. Polska zamierza wspierać Ukrainę w eksporcie żywności i przeciwdziałać skutkom agresji – komentował po rozmowie szef BPM Jakub Kumoch.

Pałac Prezydencki | Spotkanie z Dyrektorem Generalnym FAO (1)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Dyrektorem Generalnym FAO (2)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Dyrektorem Generalnym FAO (3)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Dyrektorem Generalnym FAO (4)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Dyrektorem Generalnym FAO (5)
01_PAD_FAO_20220510_PK019778.jpg
02_PAD_FAO_20220510_PK020033.jpg
03_PAD_FAO_20220510_PK020057.jpg
04_PAD_FAO_20220510_PK019834.jpg
05_PAD_FAO_20220510_PK019846.jpg