Menu rozwijane

Jakub Kumoch – Szef BPM

Orientalista i politolog, ekspert od stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Od 2015 r. zasiada w Sekcji Spraw Zagranicznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należy do grupy ekspertów Komisji Europejskiej zajmujących się analizą procesów wyborczych i brał udział w kilkunastu Misjach Obserwacji Wyborów UE i OBWE. Od października 2016 r. do marca 2020 r. pełnił funkcję Ambasadora RP w Szwajcarii i Liechtensteinie.; od marca 2020 do lipca 2021 w Turcji. Mówi biegle po turecku, angielsku, francusku, chorwacku, hiszpańsku, rosyjsku, niemiecku i włosku. Posługuje się również m.in. ukraińskim i arabskim.

Witold Dzielski – Dyrektor Biura

Kulturoznawca, amerykanista, lingwista. Od 2015 r. dyrektor Biura Spraw Zagranicznych, a od 2021 r. Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Wcześniej główny specjalista w Departamencie Ameryki Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP oraz, w latach 2007 -2012 pracownik wydziału politycznego ambasady RP w Waszyngtonie.

Przed podjęciem pracy w instytucjach administracji publicznej aktywnie zaangażowany w działania obywatelskie związane z tematyką transatlantycką i praw człowieka (m.in. b. prezes Stowarzyszenia US Matters, b. dyrektor biura Fundacji Pro Publico Bono, b. rzecznik Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu). Wcześniej nauczyciel licealny i wykładowca akademicki. Autor publikacji z zakresu nauk społecznych i literatury fantasy. Amator sportów wyczynowych (czarny pas aikido, b. kapitan drużyny koszykarskiej).

Anna Pachla

Od 2016 roku pracownik Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP, na stanowisku zastępcy dyrektora BSZ od 2019, a od 2021 zastępcy dyrektora w BPM.

Ścieżkę zawodową rozpoczynała jako główny specjalista ds. krajów bałkańskich w Departamencie Spraw Zagranicznych KPRM. W latach 2001-2006 była pracownikiem wydziału politycznego Ambasady RP w Bułgarii, a w latach 2006-2011 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Sofii.

Absolwentka Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Łódzkim, stypendystka Ministra Edukacji Narodowej w latach 1996 i 1998, laureatka konkursów na przekład z literatury bułgarskiej. Posługuje się biegle językiem angielskim i bułgarskim.