Menu rozwijane

16 lipca 2019

Trzydziestu studentów z ośrodków akademickich w całej Polsce odebrało w niedzielę certyfikaty ukończenia Belwederskiej Szkoły Letniej.

Zajęcia, które zainaugurował Prezydent Andrzej Duda, poprowadzili uznani wykładowcy oraz praktycy.

PROGRAM>>

Podsumowanie Belwederskiej Szkoły Letniej - zdjęcie w treści artykułu

Przez tydzień uczniowie brali udział w wykładach i warsztatach zorganizowanych pod hasłem „Prawo dla dobra wspólnego”. Dyskutowano m.in. nad konstytucyjną ochroną praw i wolności człowieka (Wiesław Johann), sporach ideowych w dobie kształtowania się państwa prawa (prof. Dr hab. Andrzej Dziadzio) czy gwarancjach prawa wyborczego (Wojciech Hermeliński).

Rozpatrywano systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej (prof. dr hab. Krzysztof Szczerski) i analizowano obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości (prof. dr hab. Marek Andrzejewski). Zastanawiano się, jaki ustrój jest najlepszy dla Rzeczpospolitej (dr Krzysztof Szczucki) i nad tym, jakie są ustrojowe wyzwania współczesności (prof. dr hab. Arkadiusz Radwan).

Podsumowanie Belwederskiej Szkoły Letniej - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Słuchacze BSL odbyli także wizytę studyjną w Trybunale Konstytucyjnym.

Podsumowanie Belwederskiej Szkoły Letniej - zdjęcie w treści artykułu nr 8

Wieńczący tegoroczną edycję wykład, dotyczący wniosków na przyszłość płynących z doświadczeń ustrojowych III RP, wygłosił Jan Rokita.

Zakończenie tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej (1)
Uczestnicy Belwederskiej Szkoły Letniej z Prezydentem RP Andrzejem Dudą (2)
Dzień pierwszy. Prezydent zainaugurował Belwederską Szkołę Letnią (3)
Dzień pierwszy. Prezydent zainaugurował Belwederską Szkołę Letnią (4)
Janusz Wojciechowski, „Kontrola zewnętrzna organów sądowych w kontekście doświadczeń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego” (5)
Janusz Wojciechowski, „Kontrola zewnętrzna organów sądowych w kontekście doświadczeń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego” (6)
Janusz Wojciechowski, „Kontrola zewnętrzna organów sądowych w kontekście doświadczeń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego” (7)
Zofia Romaszewska „Dobro człowieka najwyższym prawem? Konfrontacja pokoleń” (8)
Wiesław Johann „Konstytucyjna ochrona praw i wolności człowieka” (9)
Pierwszy dzień Belwederskiej Szkoły Letniej (10)
Pierwszy dzień Belwederskiej Szkoły Letniej (11)
Pierwszy dzień Belwederskiej Szkoły Letniej (12)
Pierwszy dzień Belwederskiej Szkoły Letniej (13)
Dr Krzysztof Szczucki „Jaki ustrój dla RP?” (14)
Drugi dzień Belwederskiej Szkoły Letniej – wykłady w Pałacu Prezydenckim (15)
Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego” (16)
Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego” (17)
Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego” (18)
Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego” (19)
Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego” (20)
Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego” (21)
Drugi dzień Belwederskiej Szkoły Letniej (22)
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio „Spory ideowe w dobie kształtowania się państwa prawa” (23)
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio „Spory ideowe w dobie kształtowania się państwa prawa” (24)
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio „Spory ideowe w dobie kształtowania się państwa prawa” (25)
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio „Spory ideowe w dobie kształtowania się państwa prawa” (26)
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio „Spory ideowe w dobie kształtowania się państwa prawa” (27)
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio „Spory ideowe w dobie kształtowania się państwa prawa” (28)
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta „Między normatywizmem a pozytywizmem prawniczym. Uwagi historyka doktryn polityczno-prawnych” (29)
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta „Między normatywizmem a pozytywizmem prawniczym. Uwagi historyka doktryn polityczno-prawnych” (30)
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta „Między normatywizmem a pozytywizmem prawniczym. Uwagi historyka doktryn polityczno-prawnych” (31)
Prof. dr hab. Małgorzata Manowska „Idealny model procesu cywilnego” (32)
Prof. dr hab. Małgorzata Manowska „Idealny model procesu cywilnego” (33)
Prof. dr hab. Małgorzata Manowska „Idealny model procesu cywilnego” (34)
Prof. dr hab. Małgorzata Manowska „Idealny model procesu cywilnego” (35)
Trzeci dzień Belwederskiej Szkoły Letniej. Wojciech Hermeliński „Gwarancje prawa wyborczego w przepisach rangi ponadustawowej” (36)
Wojciech Hermeliński „Gwarancje prawa wyborczego w przepisach rangi ponadustawowej” (37)
Wojciech Hermeliński „Gwarancje prawa wyborczego w przepisach rangi ponadustawowej” (38)
Wojciech Hermeliński „Gwarancje prawa wyborczego w przepisach rangi ponadustawowej” (39)
Wojciech Hermeliński „Gwarancje prawa wyborczego w przepisach rangi ponadustawowej” (40)
Wojciech Hermeliński „Gwarancje prawa wyborczego w przepisach rangi ponadustawowej” (41)
Prof. dr hab. Marek Andrzejewski „Obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości” (42)
Prof. dr hab. Marek Andrzejewski „Obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości” (43)
Prof. dr hab. Marek Andrzejewski „Obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości” (44)
Prof. dr hab. Marek Andrzejewski „Obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości” (45)
Prof. dr hab. Marek Andrzejewski „Obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości” (46)
Prof. dr hab. Marek Andrzejewski „Obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości” (47)
Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” (48)
Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” (49)
Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” (50)
Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” (51)
Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” (52)
Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” (53)
Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” (54)
Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski „O prawdziwej konstytucji” (55)
Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski „O prawdziwej konstytucji” (56)
Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski „O prawdziwej konstytucji” (57)
Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski „O prawdziwej konstytucji” (58)
Debata: W. Hermeliński, W. Johann. Prowadzi: A. Brzozowski-Oleksiak „O problemach natury konstytucyjnej” (59)
Debata: W. Hermeliński, W. Johann. Prowadzi: A. Brzozowski-Oleksiak „O problemach natury konstytucyjnej” (60)
Debata: W. Hermeliński, W. Johann. Prowadzi: A. Brzozowski-Oleksiak „O problemach natury konstytucyjnej” (61)
Debata: W. Hermeliński, W. Johann. Prowadzi: A. Brzozowski-Oleksiak „O problemach natury konstytucyjnej” (62)
Dzień czwarty. Wizyta w Trybunale Konstytucyjnym (63)
Dzień czwarty. Wizyta w Trybunale Konstytucyjnym (64)
Powitanie przez Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską (65)
Powitanie przez Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską (66)
Powitanie przez Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską (67)
Dr hab. Justyn Piskorski (68)
Dr hab. Justyn Piskorski (69)
Dr hab. Justyn Piskorski (70)
Dr Bartosz Skwara „Kompetencje i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego” (71)
Dr Bartosz Skwara „Kompetencje i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego” (72)
Dr Bartosz Skwara „Kompetencje i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego” (73)
Dr Bartosz Skwara „Kompetencje i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego” (74)
Warsztaty poświęcone skardze konstytucyjnej – dr Wojciech Arndt (75)
Warsztaty poświęcone skardze konstytucyjnej – dr Wojciech Arndt (76)
Warsztaty poświęcone skardze konstytucyjnej – dr Wojciech Arndt (77)
Warsztaty poświęcone skardze konstytucyjnej – dr Wojciech Arndt (78)
Zwiedzanie gmachu Trybunału Konstytucyjnego (79)
Zwiedzanie gmachu Trybunału Konstytucyjnego (80)
Zwiedzanie gmachu Trybunału Konstytucyjnego (81)
Zwiedzanie gmachu Trybunału Konstytucyjnego (82)
Zwiedzanie gmachu Trybunału Konstytucyjnego (83)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (84)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (85)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (86)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (87)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (88)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (89)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (90)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (91)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (92)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (93)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (94)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (95)
Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” (96)
Dr hab. Artur Kotowski „Rola i granice wykorzystania pozajęzykowych metod wykładni prawa” (97)
Dr hab. Artur Kotowski „Rola i granice wykorzystania pozajęzykowych metod wykładni prawa” (98)
Prof. dr hab. Arkadiusz Radwan „Monteskiusz zmęczony – o wyzwaniach ustrojowych współczesności” (99)
Prof. dr hab. Arkadiusz Radwan „Monteskiusz zmęczony – o wyzwaniach ustrojowych współczesności” (100)
Prof. dr hab. Arkadiusz Radwan „Monteskiusz zmęczony – o wyzwaniach ustrojowych współczesności” (101)
Prof. dr hab. Arkadiusz Radwan „Monteskiusz zmęczony – o wyzwaniach ustrojowych współczesności” (102)
Prof. dr hab. Arkadiusz Radwan „Monteskiusz zmęczony – o wyzwaniach ustrojowych współczesności” (103)
Dr hab. Jan Rudnicki „Kodeks cywilny jako narzędzie polityczne” (104)
Dr hab. Jan Rudnicki „Kodeks cywilny jako narzędzie polityczne” (105)
Jan Rokita, „Doświadczenie ustrojowe III RP. Uwagi na przyszłość” (106)
Jan Rokita, „Doświadczenie ustrojowe III RP. Uwagi na przyszłość” (107)
Jan Rokita, „Doświadczenie ustrojowe III RP. Uwagi na przyszłość” (108)
Jan Rokita, „Doświadczenie ustrojowe III RP. Uwagi na przyszłość” (109)
Jan Rokita, „Doświadczenie ustrojowe III RP. Uwagi na przyszłość” (110)
Rozdanie dyplomów (111)
Rozdanie dyplomów (112)
Rozdanie dyplomów (113)
Rozdanie dyplomów (114)
Rozdanie dyplomów (115)
Rozdanie dyplomów (116)
Rozdanie dyplomów (117)
Rozdanie dyplomów (118)
Rozdanie dyplomów (119)
Rozdanie dyplomów (120)
Rozdanie dyplomów (121)
Zakończenie tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej (122)
Zakończenie tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej (123)
Zakończenie tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej (124)
Zakończenie tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej (125)
Zakończenie tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej (126)
o255242849.jpg
o800334722.jpg
o710378094.jpg
o1304830697.jpg
o1569770495.jpg
o355810659.jpg
o1231482191.jpg
o863750306.jpg
o853378701.jpg
o248518099.jpg
o1827514038.jpg
o954705595.jpg
o785319787.jpg
o705692431.jpg
o293272587.jpg
o2136774000.jpg
o1434685194.jpg
o2132295739.jpg
o1497267077.jpg
o218580555.jpg
o59608477.jpg
o1462312214.jpg
o1225202754.jpg
o992507228.jpg
o1702525179.jpg
o1278262940.jpg
o323297218.jpg
o1261307475.jpg
o1693707231.jpg
o1686413598.jpg
o1465937730.jpg
o2055474851.jpg
o339264672.jpg
o28832177.jpg
o1212821900.jpg
o947484895.jpg
o1339521998.jpg
o1394917295.jpg
o89502314.jpg
o747293900.jpg
o1672413508.jpg
o857298557.jpg
o381041221.jpg
o1317673852.jpg
o1222129148.jpg
o1575570187.jpg
o1956247251.jpg
o1458317246.jpg
o1530670009.jpg
o14219888.jpg
o722717143.jpg
o1799220733.jpg
o1551574833.jpg
o1984219611.jpg
o1118143359.jpg
o1005511059.jpg
o1473633427.jpg
o1249779693.jpg
o1979205202.jpg
o1819075291.jpg
o1099741619.jpg
o266299112.jpg
o1616197073.jpg
o1515578547.jpg
o1013383217.jpg
o1640137143.jpg
o1959270908.jpg
o223904170.jpg
o1486789195.jpg
o877711163.jpg
o971374472.jpg
o320240001.jpg
o459224038.jpg
o1754564107.jpg
o1646720569.jpg
o1091532262.jpg
o1015593190.jpg
o1897128889.jpg
o1875937890.jpg
o758198908.jpg
o1452079941.jpg
o1051893695.jpg
o234829336.jpg
o1482457630.jpg
o1846362616.jpg
o951282851.jpg
o660736353.jpg
o2107963543.jpg
o1326012818.jpg
o99296845.jpg
o108600265.jpg
o728413908.jpg
o617422089.jpg
o467559470.jpg
o1641067333.jpg
o541245019.jpg
o648153689.jpg
o473495258.jpg
o612573427.jpg
o388832208.jpg
o1451509675.jpg
o1329490058.jpg
o2023066266.jpg
o1181234716.jpg
o996022144.jpg
o1199208139.jpg
o1151874678.jpg
o1160868746.jpg
o1045666458.jpg
o1183701969.jpg
o1719463250.jpg
o93246855.jpg
o19724250.jpg
o645444654.jpg
o1575704485.jpg
o1866086866.jpg
o1596727506.jpg
o88957191.jpg
o1826566761.jpg
o775256676.jpg
o188254036.jpg
o1935167026.jpg
o1503670584.jpg
o805676125.jpg
o997254270.jpg
o1346921144.jpg