Menu rozwijane

19 listopada 2021

W poniedziałek, 22 listopada, poznamy laureatów Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” – poinformował Minister Wojciech Kolarski, Sekretarz Kapituły. Prezydent Andrzej Duda wręczy nagrody po raz szósty.

WIĘCEJ O NAGRODZIE >>

Jak powiedział Wojciech Kolarski, jest to nagroda, która została ustanowiona w 2016 r. dla osób dobrej woli, które swój czas, energię i aktywność poświęcają na rzecz dobra wspólnego, dla innych. – Są to obywatele aktywni w swoich lokalnych społecznościach i współpracują z innymi po to, aby zrobić coś pro publico bono – mówił.

Minister przypomniał, że Polsce – jak pokazuje statystyka – istnieje ok. 116 tys. stowarzyszeń i jest zarejestrowanych ok. 26 tys. fundacji. – Istnieje zatem 143 tysiące organizacji, które prowadzą działalność społeczną – wskazał. Podkreślił, że to właśnie z myślą o tych osobach, które tworzą tę potężną społeczność ludzi działających na rzecz dobra wspólnego, jest ta nagroda. Nagrodzone zostają wyróżniające się przedsięwzięcia i osoby. W ten sposób wskazywane są jako przykład dla innych również instytucje, ludzie i przedsięwzięcia. – Po to, aby promować zaangażowanie społeczne i postawy obywatelskie. Taki jest dla prezydenta cel tej nagrody – podkreślił Wojciech Kolarski.

Nagroda jest przyznawana w kategoriach „Człowiek – lider”, „Dzieło, przedsięwzięcie – projekt” oraz „Instytucja – organizacja”. Zgodnie z zasadami, Kapituła nagrody powołana przez Prezydenta wybiera spośród zgłoszeń, które napływają do Pałacu Prezydenckiego m.in. od wojewódzkich rad pożytku publicznego i wskazuje nominowanych, natomiast prezydent osobiście wybiera laureatów. – Podczas uroczystej gali, która odbywa się raz w roku, Prezydent ogłasza, kto został laureatem. W tym roku będzie miało to miejsce w Pałacu Prezydenckim w poniedziałek o godz. 12 – zapowiedział Minister.

– Osoby, które znajdą się 22 listopada w Pałacu Prezydenckim reprezentują szerokie spectrum trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego. Zarówno w sensie geograficznym – tzn. pochodzą z różnych regionów Polski – jak i charakteru prowadzonej działalności. Są to osoby zaangażowane w przedsięwzięcia edukacyjne, ekologiczne, działalność pomocową – mówił Wojciech Kolarski.

Ponadto w poniedziałek zostanie ogłoszony laureat przyznawanej przez Prezydenta RP Nagrody Specjalnej im. Piotra Pawłowskiego. – Nagroda ta została ustanowiona przed trzema laty. Jest upamiętnieniem Piotra Pawłowskiego, osoby zasłużonej dla działalności społecznej w Polsce. Był założycielem i prezesem fundacji „Integracja”, osobą zaangażowaną na rzecz znoszenia wszelkich barier społecznych dla osób z niepełnosprawnościami” – przypomniał Minister.

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” promuje postawy, działania i projekty obywatelskie. Honoruje szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. Nagroda jest cykliczna i przyznawana corocznie. (PAP)