Menu rozwijane

20 listopada 2018

Działalność obywatelska dla dobra wspólnego jest niezwykle ważnym elementem każdego nowoczesnego demokratycznego państwa – powiedział we wtorek Prezydent Andrzej Duda podczas gali wręczenia nagrody „Dla Dobra Wspólnego”.

Nagroda jest promocją postaw, działań i projektów obywatelskich na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. W gali wzięła udział Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, a także minister Halina Szymańska, Szef KPRP wraz z kierownictwem Kancelarii Prezydenta.

Prezydent nawiązywał do przypadającego w tym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. –  Już wtedy zaczęła się budowa społeczeństwa obywatelskiego. Już wtedy powstawały organizacje pozarządowe. Już wtedy byli tacy, którzy w sposób zorganizowany chcieli poprzez swoją działalność obywatelską budować i wzmacniać polskie państwo. Polska stawała się Polską nowoczesną poprzez powszechny system ubezpieczeń, edukację, działania na rzecz równouprawnienia kobiet, (...) rozkwitała działalność obywatelska – podkreślił.

Może Cię zainteresować Wystąpienie Prezydenta podczas Gali Finałowej III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”

Andrzej Duda ocenił, że takiej działalności jest obecnie w Polsce coraz więcej.

– Państwo reprezentujecie organizacje, instytucje, środowiska, które taką chwalebną i niezwykle potrzebą państwu działalność prowadzą – zwrócił się do zaproszonych na galę gości Prezydent Duda. – Cieszę się, że w tym roku stulecia odzyskania niepodległości mamy możliwość uhonorować tych, którzy tę działalność dla dobra wspólnego poprzez niesienie wsparcia i pomocy innym na co dzień realizują – powiedział.

„Działalność obywatelska ważnym elementem każdego państwa” - zdjęcie w treści artykułu


Decyzją Prezydenta RP laureatami III edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” zostali:

  • w kategorii Człowiek – Lider:

Krzysztof Stanowski – dziennikarz sportowy, twórca pierwszego charytatywnego #TweetUp w Polsce, prowadzi profil na portalu społecznościowym Twitter wykorzystując go m. in. do celów charytatywnych.

Jest inicjatorem akcji #DobroWraca, współpracuje z Fundacją „SiePomaga” i należącym do niej największym polskim portalem zbiórek charytatywnych o tej samej nazwie.

Uważa, że pomagając innym, inwestuje w swoje samopoczucie, w swój mózg oraz zdrowie. Twierdzi, iż największą frajdę z pieniędzy ma się wtedy gdy zamiast wydawać pieniądze na buty, koszulki, kino, wakacje, mecze, knajpy wydaje się je na cele charytatywne, a potem widzi się tego efekty. Akcję #DobroWraca zaczął przypadkiem, w dniu przed meczem reprezentacji Polski z Niemcami napisał do niego jeden z czytelników na Twitterze, że na siepomaga.pl kończy się zbiórka pieniędzy na pomoc dla chorego. Zostało pięć godzin, a brakowało poł miliona złotych. Przekazał tę wiadomość na swoim Twitterze oraz napisał kilka szybkich tweetów na ten temat. Okazało się, że oddźwięk jest ogromny. Cel został osiągnięty, a on sam odczuł ogromną satysfakcję. Uważa, że dobro uzależnia.

W akcji #DobroWraca aktywnie uczestniczą znani sportowcy. Wpłacają duże sumy, przekazują na aukcje koszulki, piłki i sportowe pamiątki. Każdy kto wpłaca jest namawiany do publikacji na swoim profilu informacje o swoich wpłatach, aby napędzić innych. Spirala pomagania, robienia mody na taką akcje tworzy społeczność, która ma wspólny cel, dobrze się z nim czuje i pokazuje swoim znajomym, że mogą robić to samo.

  • w kategorii Instytucja – organizacja:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach – stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego, które ma na celu otaczanie niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych.

Towarzystwo zostało założone przez Matkę Elżbietę Różę Czacką – założycielkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, a wpisane do rejestru stowarzyszeń 11 maja 1911 roku. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 niewidomych i słabowidzących dzieci z terenu całej Polski.

Działalność to ponad 100 lat doświadczenia w edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących, również z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Towarzystwo prowadzi ośrodki szkolno-wychowawcze w całym kraju, internaty, przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach kształcenia, biblioteki oraz domy pomocy społecznej. Zajmuje się również m.in. działalnością naukową i badawczą z zakresu tyflologii, tyflopedagogiki, (dziedzin, które poświęcają uwagę osobom niewidomym), zbierając również statystyki dotyczące procesów utraty wzroku i integracji ze środowiskiem ludzi widzących oraz wytwarzaniem specjalistycznych pomocy edukacyjnych.

  • w kategorii Dzieło – przedsięwzięcie, projekt:

Rodzina – Rodzinie – Pomoc Syryjczykom – Caritas Polska

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce. Program „Rodzina rodzinie” jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, jakie wygłosił przed rozpoczęciem roku miłosierdzia we wrześniu 2015 r.: „Kieruję apel do parafii, wspólnot zakonnych, do klasztorów i sanktuariów w całej Europie o konkretne wyrażenie Ewangelii i przyjęcie po jednej rodzinie uchodźców”.

Caritas Polska pomaga Syrii od początku konfliktu wojennego (2011 r.). Program „Rodzina rodzinie” jest uznawany za unikalny na skalę światową, a jednocześnie bardzo prosty w swym założeniu. Polega na zadeklarowaniu pomocy finansowej dla konkretnej potrzebującej rodziny przez 6 miesięcy. Środki przekazywane przez darczyńców pomagają zrealizować podstawowe potrzeby: wyżywienie, leki, opłaty za mieszkanie.

Można także wykonać Gest Solidarności – czyli dokonać jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. Wpłata ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych.

NAGRODA SPECJALNA:

W uznaniu wybitnych zasług i dokonań obejmujących swym wymiarem więcej niż jedną kategorię Prezydent RP zdecydował o przyznaniu dodatkowej Nagrody Specjalnej śp. Piotrowi Pawłowskiemu. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda przekazał nagrodę (dyplom i statuetkę) na ręce Ewy Pawłowskiej i Moniki Okrasy z INTEGRACJI.

śp. Piotr Pawłowski – twórca i prezes Fundacji Integracja i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, działacz społeczny, pracujący na rzecz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych, społecznych i prawnych.

Może Cię zainteresować Odszedł Prezes Fundacji Integracja Piotr Pawłowski

Prezydent wskazał, że zmarły w październiku Piotr Pawłowski był jednym z członków kapituły nagrody. – Dziękuję jego małżonce, pani Ewie Pawłowskiej, że jest dzisiaj z nami. Pan Piotr miał niezwykle życie, jako człowiek dotknięty niepełnosprawnością zrealizował niezwykłą misję. Jest wielką postacią – powiedział Prezydent. Zapowiedział, że „będzie prosił panią Ewę Pawłowską o rozważnie, czy przynajmniej jednej z nagród, czy to w kategorii człowiek, czy nagrody specjalnej, nie nadać na trwałe imienia pana Piotra właśnie po to, żeby zostawić ten widomy znak jego obecności wśród nas”.

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” została przyznana po raz trzeci. Promuje ona postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Celem jest wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw; wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego;  a także zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego i podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

12 czerwca 2018 roku członkowie Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” wybrali kandydatów do wyróżnienia. Nominacje otrzymali:

Nominowani w kategorii Człowiek – lider:

1. Krzysztof Stanowski – Dziennikarz sportowy, inicjator akcji #DobroWraca.

2. Mirosława Widurek – Prezes Stowarzyszenia „Dla równości” w Draganowej.

3. Marek Skaskiewicz – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Ludzi Niepełnosprawnych „Alfa”.

Nominowani w kategorii Instytucja – organizacja

1. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

2. Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego.

3. Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”.

Nominowani w kategorii Dzieło – przedsięwzięcie, projekt:

1. Festiwal Wszystkie Mazurki Świata – Fundacja Wszystkie Mazurki Świata (Janusz Prusinowski i Piotr Piszczatowski).

2. Rodzina – Rodzinie – Pomoc Syryjczykom – Caritas Polska.

3. Program Pola Nadziei – Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” z Krakowa.

Może Cię zainteresować Posiedzenie Kapituły Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” Społeczeństwo obywatelskie 2018. Trzeci sektor.

Prezydent wręczył wszystkim nominowanym dyplomy, a laureatom statuetki.

Uczestnicy gali wysłuchali występu artystycznego zespołu Janusz Prusinowski Kompania. (MK, PAP)

Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Wystąpienie Prezydenta RP
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Wydarzenie było tłumaczone na język migowy
Występ zespołu Janusz Prusinowski Kompania
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Krzysztof Stanowski - laureat w kategorii Człowiek - Lider
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach - laureat w kategorii Instytucja – organizacja
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Rodzina – Rodzinie – Pomoc Syryjczykom – Caritas Polska – laureat w kategorii Dzieło – przedsięwzięcie, projekt
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
W uznaniu wybitnych zasług i dokonań Prezydent RP zdecydował o przyznaniu dodatkowej Nagrody Specjalnej śp. Piotrowi Pawłowskiemu. Nagrodę odebrała żona, Ewa Pawłowska.
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
Gala Finałowa III edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
o1374723875.jpg
o358066368.jpg
o1998118241.jpg
o907045566.jpg
o674014846.jpg
o447902337.jpg
o1366190277.jpg
o420219897.jpg
o1453711767.jpg
o4098971.jpg
o1337339143.jpg
o874438847.jpg
o219898575.jpg
o334422091.jpg
o918294592.jpg
o1835905872.jpg
o335757068.jpg
o2146833767.jpg
o1157906398.jpg
o864859932.jpg
o1391240015.jpg
o25612247.jpg
o1549043327.jpg
o1461132831.jpg
o1731353279.jpg
o1058343699.jpg
o1878241842.jpg