Menu rozwijane

09 listopada 2017

Działalność obywatelska jest częścią działalności państwowej - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas gali finałowej II edycji Nagrody Prezydenta RP "Dla Dobra Wspólnego".

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w czwartek w Pałacu Prezydenckim. Wziął w nim udział prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą.

- Każda z działalności reprezentowanych przez podmioty, które wzięły udział tak w tej, jak i w poprzedniej edycji nagrody „Dla Dobra Wspólnego”, jest niezwykle ważna – zwrócił uwagę prezydent.

- Jest ważna dla tego dzieła, któremu służy ta nagroda: podkreślenia wagi tego rodzaju działalności, działalności prospołecznej, proobywatelskiej, propaństwowej, dla Rzeczypospolitej, dla budowania sprawiedliwego państwa, dla budowania czegoś, co moglibyśmy nazwać dobrą, nowoczesną Polską. Bo na pewno państwo, które dostrzega każdego swojego obywatela, także takiego z problemami, jest nowoczesnym państwem – tłumaczył Andrzej Duda.


Może Cię zainteresować Wystąpienie Prezydenta na gali finałowej Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”

Podkreślał, że działalność obywatelska jest częścią działalności państwowej. - Nie ma dzisiaj nowoczesnego państwa, zwłaszcza państwa w tym ujęciu wzorcowym, które buduje pomyślność swoich obywateli we wszystkich przekrojach społecznych, bez dostrzeżenia potrzeb tych maluczkich, ale również bez aktywności obywatelskiej - powiedział prezydent.

Decyzją Prezydenta RP laureatami II edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” zostali:

  • W kategorii „Człowiek” - Jacek Robert Bury

„Nie ma nowoczesnego państwa bez aktywności obywatelskiej” - zdjęcie w treści artykułu

Laureat jest komendantem Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie, pracuje z tzw. trudną młodzieżą. Jak podkreślają jego współpracownicy, jest on wspaniałym wychowawcą, zaangażowanym w budowanie patriotycznych postaw i wspólnotowych więzi z młodzieżą o zmniejszonych szansach życiowych, często pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, a zatem wymagającą szczególnej opieki.

Jacek Robert Bury z pasją włącza młodzież w rajdy historyczne m.in. szlakiem żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK po Lubelszczyźnie i Wołyniu czy szlakiem Legionów Polskich.

Jest członkiem wielu organizacji m.in.Fundacji Niepodległości, Zarządu Lubelskiego Środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. Jest też wiceprezesem Młodzieżowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy ŚHP.

  • W kategorii „Instytucja” - Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z Katowic

„Nie ma nowoczesnego państwa bez aktywności obywatelskiej” - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Stowarzyszenie SPES powstało dzięki zaangażowaniu katolików świeckich, członków Sekcji Pomocy Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach, organizujących od początku lat 80. pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Może Cię zainteresować Prezydent wręczył Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”

Dziś działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób, które z powodu poważnej choroby, podeszłego wieku, biedy czy innych krytycznych wydarzeń, znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji.

W zakres działalności stowarzyszenia wchodzi też edukacja obywatelska, programy pomocy prawnej, poradnictwo prawne, obywatelskie i socjalne.

  • W kategorii „Dzieło” - Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej

„Nie ma nowoczesnego państwa bez aktywności obywatelskiej” - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Hospicjum tworzą wolontariusze różnych zawodów, w różnym wieku, z różnym doświadczeniem życiowym. Są wśród nich lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, księża kapelani. To przede wszystkim szlachetni ludzie, którzy niosą pomoc chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Hospicjum wspiera też rodziny pacjentów, zarówno w czasie choroby bliskich, jak i w okresie żałoby.

  • Nagrodą Specjalną prezydent Andrzej Duda uhonorował wolontariuszy „Łączki”

„Nie ma nowoczesnego państwa bez aktywności obywatelskiej” - zdjęcie w treści artykułu nr 3

W 2012 r. zespół poszukiwań miejsc pochówku ofiar reżimu komunistycznego rozpoczął prace ekshumacyjne na „Łączce” Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach. Pracami zespołu kieruje dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

W prace zespołu włączyli się wolontariusze z całego kraju, a nawet z zagranicy. To ludzie w różnym wieku i różnych zawodów, którzy chcą przywrócić pamięć o bohaterach, oddać im należną cześć, wypełnić niespełnioną przez dziesięciolecia powinność Państwa Polskiego.

Dzięki pracy zespołu prof. Szwagrzyka oraz wolontariuszy udało się odnaleźć i zidentyfikować szczątki legendarnych dowódców podziemia niepodległościowego, m.in. mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Zespół odnalazł już ponad 200 szczątków i nadal poszukuje około stu osób, które w latach 40. i 50. zostały stracone w więzieniach UB, w tym m.in. gen. Augusta Emila Fieldorfa, rtm. Witolda Pileckiego, płk. Łukasza Cieplińskiego.

*****

„Nie ma nowoczesnego państwa bez aktywności obywatelskiej” - zdjęcie w treści artykułu nr 5

Może Cię zainteresować Nominacje do Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” została przyznana po raz drugi. Promuje ona postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Celem jest wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw; wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego;  a także zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego i podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

22 września 2017 r. członkowie Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” wybrali kandydatów do wyróżnienia. Nominacje otrzymali:

W kategorii „Człowiek”:

Dorota Jezierska – Prezes Zarządu Fundacji Banku Żywności w Ciechanowie;

Jacek Robert Bury – wychowawca młodzieży;

Magdalena Hozer-Chachulska – Prezes Mokotowskiego Hospicjum św. Krzyża w Warszawie.

W kategorii „Instytucja”:

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z Katowic;

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej;

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.

W kategorii „Dzieło”:

Ośrodek KARTA;

Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej;

Wolontariusze „Łączki”.

(BZ/PAP)

Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (1)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (2)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (3)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (4)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (5)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (6)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (7)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (8)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (9)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (10)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (11)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (12)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (13)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (14)
Finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (15)
o1522329029.jpg
o1864067387.jpg
o1106402994.jpg
o1224499509.jpg
o1471904127.jpg
o1997977682.jpg
o1257644599.jpg
o408813949.jpg
o1093022158.jpg
o1517991894.jpg
o2055156380.jpg
o502878961.jpg
o948852562.jpg
o1122054148.jpg
o1143006958.jpg