Menu rozwijane

06 lipca 2021

We wtorek 6 lipca br. w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” pod przewodnictwem Sekretarza Kapituły ministra Wojciecha Kolarskiego.

W spotkaniu uczestniczył również Szef Gabinetu Prezydenta – minister Paweł Szrot.

Spośród 65 zgłoszonych propozycji wyłoniono nominowanych w czterech następujących kategoriach:

  1. Człowiek – lider
  2. Instytucja – organizacja
  3. Dzieło – przedsięwzięcie, projekt
  4. Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego

Zgodnie z Regulaminem Nagrody, wybrane rekomendacje zostaną przedstawione Prezydentowi RP, który wskaże tegorocznych laureatów VI edycji.

Uroczysta Gala wręczenia nagród planowana jest w listopadzie br.