Menu rozwijane

16 lutego 2021

Podczas uroczystej gali Prezydent Andrzej Duda po raz piąty wręczył Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”. – To wyróżnienia dla tych, którzy mają serce, poświęcają się dla innych, myślą o drugim człowieku – podkreślił Prezydent. Zaznaczył, że z powodu epidemii nagrody V edycji mają wyjątkowy wymiar, bo pomaganie innym w obecnych czasach jest szczególnie trudne, czasem niebezpieczne.

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda zwróciła uwagę na fakt, że pandemia wymusiła większą kreatywność. – Pomaganie innym kształtuje nas samych, pomaga obudzić pokłady dobra, które w nas drzemią, a przy okazji odkryć talenty – dodała.

Tegoroczna gala zorganizowana została w Radomiu, bo aż trzy podmioty działające w tym mieście znalazły się w gronie nominowanych do prezydenckiej nagrody.

Od pięciu lat statuetka przyznawana jest w czterech kategoriach: Człowiek – lider, Instytucja – organizacja, Dzieło  przedsięwzięcie, projekt oraz Nagroda Specjalna.

Tegorocznymi laureatami zostali:

Jakub Wachnicki – ratownik medyczny, strażak ochotnik, żołnierz Sił Zbrojnych RP. Swoją aktywnością promuje obywatelską postawę, ratownictwo medyczne, pierwszą pomoc oraz zdrowy styl życia / Radom.

V edycja Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści artykułu

♦ w kategorii: INSTYTUCJA – ORGANIZACJA

Fundacja HUMANITES – organizacja, której liderzy dostrzegają szerszy kontekst współczesnych relacji rodzinnych. Najbardziej znani są z akcji „2 godziny dla rodziny”, skierowanej do pracodawców, instytucji i organizacji oraz ich pracowników w celu upowszechnienia w Polsce Międzynarodowego Dnia Rodziny / Warszawa.

V edycja Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści artykułu nr 1

♦ w kategorii: DZIEŁO PRZEDSIĘWZIĘCIE, PROJEKT

Akcja „Widzialna Ręka” (jako ruch społeczny w Radomiu) – nieformalna grupa na portalu społecznościowym Facebook, na której członkowie oferują bezinteresowną pomoc dla wszystkich osób przebywających na obowiązkowej kwarantannie domowej.
V edycja Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści artykułu nr 2

♦ NAGRODA SPECJALNA IM. PIOTRA PAWŁOWSKIEGO:

śp. Bartłomiej Skrzyński – polski dziennikarz i działacz społeczny, aktywista na rzecz osób niepełnosprawnych.

V edycja Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Może Cię zainteresować Złoty Krzyż Zasługi dla śp. Bartłomieja Skrzyńskiego

Celem Nagrody przyznawanej przez Prezydenta RP jest wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich, wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego. Nagroda zachęca obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Lista wszystkich nominowanych do nagrody V edycji >>

Zobacz, kto zwyciężył w poprzednich latach:

Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Gala finałowa V edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” z udziałem Pary Prezydenckiej
Radom | Para Prezydencka składa wieniec przed pomnikiem śp. Marii i Lecha Kaczyńskich
Radom | Para Prezydencka składa wieniec przed pomnikiem śp. Marii i Lecha Kaczyńskich
o706321360.jpg
o1175657631.jpg
o1046038161.jpg
o1004966267.jpg
o1888428036.jpg
o1391383951.jpg
o1455968642.jpg
o1924977833.jpg
o1305659786.jpg
o230795634.jpg
o1288105489.jpg
o868738965.jpg
o940529539.jpg
o1663011579.jpg
o867255832.jpg
o1969967895.jpg
o2106552740.jpg
o2111669341.jpg
o486391687.jpg
o896509039.jpg
o462791916.jpg