Menu rozwijane

15 lutego 2021

16 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga przy ul. 25 Czerwca 70 w Radomiu odbędzie się gala finałowa V edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. W wydarzeniu weźmie udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Pierwsza Gala Nagrody odbyła się 9 grudnia 2016 r. w Pałacu Prezydenckim. Przez ostatnie lata udało się zbudować wspólnotę ludzi, organizacji i instytucji zaangażowanych i działających na różnych płaszczyznach: społecznej, socjalnej, polityki historycznej, samorządowej, ekologicznej i edukacyjnej.

Gala finałowa V edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” będzie miała formułę hybrydową. Wydarzenie odbędzie się w Radomiu, ponieważ aż trzech nominowanych pochodzi właśnie z tego miasta. Jest to wyróżnienie dla radomian za niezwykłe zaangażowanie i aktywność w niesieniu pomocy potrzebującym w trudnym czasie pandemii koronawirusa.

Nagroda Prezydenta RP promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

Celem Nagrody jest wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich, wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego.  Nagroda zachęca obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Statuetka przyznawana jest w czterech kategoriach: Człowiek – lider, Instytucja – organizacja, Dzieło  przedsięwzięcie, projekt oraz Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego.

We wtorek Prezydent wręczy statuetki laureatom Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści artykułu

W wyniku głosowania Kapituły Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciecha Kolarskiego w dniu 16 września 2020 r. nominacje w V edycji Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

w kategorii CZŁOWIEK

  • Jakub Wachnicki – ratownik medyczny, strażak ochotnik, żołnierz Sił Zbrojnych RP. Swoją aktywnością promuje obywatelską postawę, ratownictwo medyczne, pierwszą pomoc oraz zdrowy styl życia. (Radom)
  • Lidia Jazgar – krakowska wokalistka, działa na rzecz chorych, m.in. organizując koncerty charytatywne. (Kraków)
  • Dariusz Miliński – artysta, malarz, animator kultury. Od 30 lat angażuje okoliczną młodzież w coroczne występy teatralne i organizuje międzynarodowe plenery artystyczne. (Pławna Dolna)

We wtorek Prezydent wręczy statuetki laureatom Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści artykułu nr 1

w kategorii INSTYTUCJA

  • Fundacja „Wspólnota Nadziei” – prowadzi Centrum Nauki i Życia „Farma” – ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. (Bolechowice, woj. małopolskie)
  • Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” – niesienie pomocy bezdomnym, ubogim, długotrwale bezrobotnym, uzależnionym – zarówno poszczególnym osobom, jak i rodzinom, oferując wsparcie duchowe, psychologiczne i materialne. (Białystok)
  • Fundacja HUMANITES – organizacja, której liderzy dostrzegają szerszy kontekst współczesnych relacji rodzinnych. Najbardziej znani są z „Akcji 2 godziny dla rodziny” skierowanej do pracodawców, instytucji i organizacji oraz ich pracowników w celu upowszechnienia w Polsce Międzynarodowego Dnia Rodziny. (Warszawa)

We wtorek Prezydent wręczy statuetki laureatom Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści artykułu nr 2

w kategorii DZIEŁO

  • Radomski Bank Żywności – organizacja przekazująca nieodpłatnie żywność osobom potrzebującym uzyskaną podczas różnego rodzaju zbiórek. (Radom)
  • Paczka dla Bohatera – od 10 lat wspiera weteranów i kombatantów, przez cały rok przekazując paczki świąteczne, organizując wypoczynek i wspierając w życiu codziennym. (siedziba w Szczecinie)
  • Akcja „Widzialna Ręka” (jako ruch społeczny w Radomiu) – nieformalna grupa na portalu społecznościowym Facebook, na której członkowie oferują bezinteresowną pomoc dla wszystkich osób przebywających na obowiązkowej kwarantannie domowej.

We wtorek Prezydent wręczy statuetki laureatom Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Podczas gali finałowej zostanie przyznana Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego.