Menu rozwijane

To wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu dziewiętnastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych.

15_kprp_statuetka_nagroda_gosdpodarcza_20210505_erb54697_.jpg [838.82 KB]

Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP zostają uhonorowane przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm.

W ramach Nagrody Gospodarczej Prezydent RP wręcza wyróżnienia w pięciu kategoriach głównych:

  • Lider MŚP – nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które funkcjonują na polskim rynku od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie,
  • Narodowy Sukces – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw,
  • Międzynarodowy Sukces – nagroda dla polskich przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych,
  • Odpowiedzialny Biznes – nagroda dla polskich przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu,
  • Firma Rodzinna – nagroda dla polskich przedsiębiorstw z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które są jednocześnie firmami rodzinnymi, zarejestrowanymi i działającymi w Polsce co najmniej od 15 lat

oraz w dwóch kategoriach specjalnych:

  • Badania+Rozwój – nagroda dla zespołów badawczych, jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną,
  • STARTUP_PL – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną. 

02_iluminacja_nagroda_gospodarcza_20210505_2mbo22843_2.jpg [387.93 KB]

Prezydent RP może przyznać również Nagrodę Indywidualną dla osoby wyróżniającej się wybitnymi zasługami dla rozwoju polskiej gospodarki lub Nagrodę dla podmiotu, który wywarł istotny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Do zgłaszania kandydatur do XIX edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP zostało zaproszonych niemal 200 instytucji. Zgłoszenia rozpatruje Kapituła Nagrody złożona z wybitnych ekspertów i autorytetów w dziedzinie gospodarki. Następnie, na podstawie ich rekomendacji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej decyduje o wyborze laureatów.

Skład Kapituły >>

W przypadku pytań dotyczących Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP prosimy o kontakt pod nr tel. (48) (22) 695 11 99 lub adresem e–mail: [email protected].

js__3755.jpg [598.41 KB]
Prezydent Andrzej Duda oraz laureaci XVI edycji konkursu podczas „Kongresu 590” w Jasionce koło Rzeszowa