Menu rozwijane

WYKAZ INSTYTUCJI ZAPROSZONYCH DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
2. Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Akademia Sztuki Wojennej
4. Business Centre Club
5. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
6. Centrum im. Adama Smitha
7. Centrum Nauki Kopernik
8. Dolnośląska Izba Gospodarcza
9. Dolnośląscy Pracodawcy
10. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
11. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
12. Federacja Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
13. Forum Obywatelskiego Rozwoju
14. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
15. Forum Związków Zawodowych
16. Fundacja Firmy Rodzinne
17. Fundacja Innowacyjna Polska
18. Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
19. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
20. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
21. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
22. Fundacja Polska Przedsiębiorcza
23. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
24. Fundacja Startup Poland
25. Fundacja Technotalenty
26. Fundacja Zaawansowanych Technologii
27. Gdański Uniwersytet Medyczny
28. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
29. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
30. Główny Inspektorat Farmaceutyczny
31. Górnicza Izba Przemysłowo–Handlowa
32. Instytut Adama Mickiewicza
33. Instytut Biznesu Rodzinnego
34. Instytut Jagielloński
35. Instytut Sobieskiego
36. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
37. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
38. Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”
39. Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz
40. Izba Gospodarcza Medycyna Polska
41. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
42. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
43. Izba Gospodarki Elektronicznej
44. Izba Przemysłowo–Handlowa w Białymstoku
45. Izba Przemysłowo–Handlowa w Lublinie
46. Izba Przemysłowo–Handlowa w Rzeszowie
47. Konfederacja „Lewiatan”
48. Krajowa Izba Gospodarcza
49. Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysłu Spożywczego i Opakowań”
50. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
51. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
52. Krajowa Rada Izb Rolniczych
53. Krajowa Rada Spółdzielcza
54. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
55. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”
56. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
57. Łódzka Izba Przemysłowo–Handlowa
58. Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych
59. MIT Enterprise Forum CEE
60. Naczelna Izba Aptekarska
61. Naczelna Izba Lekarska
62. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
63. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
64. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
65. Narodowe Centrum Kultury
66. Narodowe Centrum Nauki
67. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
68. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
69. NSZZ „Solidarność”
70. Odlewnicza Izba Gospodarcza
71. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
72. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
73. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
74. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
75. Państwowa Inspekcja Pracy
76. Politechnika Warszawska
77. Politechnika Wrocławska
78. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
79. Polska Agencja Kosmiczna
80. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
81. Polska Akademia Nauk
82. Polska Federacja Producentów Żywności
83. Polska Izba Biomasy
84. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
85. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
86. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
87. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
88. Polska Izba Mleka
89. Polska Izba Opakowań
90. Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju
91. Polska Izba Przemysłu Chemicznego
92. Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY
93. Polska Izba Przemysłu Targowego
94. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
95. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”
96. Polska Organizacja Turystyczna
97. Polska Rada Biznesu
98. Polski Instytut Badań i Rozwoju
99. Polski Komitet Energii Elektrycznej
100. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
101. Polski Związek Producentów Farb i Klejów
102. Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
103. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
104. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
105. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb
106. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
107. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
108. Polskie Towarzystwo Gospodarcze
109. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
110. Północna Izba Gospodarcza
111. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
112. Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
113. Redakcja „Forbes”
114. Redakcja „Gazeta Bankowa”
115. Redakcja Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”
116. Redakcja „Polish Market”
117. Redakcja „Przegląd Techniczny”
118. Redakcja „Puls Biznesu”
119. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
120. Regionalna Izba Przemysłowo–Handlowa w Gliwicach
121. Staropolska Izba Przemysłowo–Handlowa
122. Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
123. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
124. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
125. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
126. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
127. Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
128. Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
129. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
130. Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych
131. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
132. Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
133. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych
134. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
135. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA)
136. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
137. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
138. Towarzystwo Ekonomistów Polskich
139. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Laski
140. Unia Metropolii Polskich
141. Unia Miasteczek Polskich
142. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
143. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
144. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
145. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
146. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
147. Uniwersytet Warszawski
148. Uniwersytet Wrocławski
149. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
150. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego
151. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
152. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
153. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
154. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
155. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
156. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
157. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
158. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
159. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
160. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
161. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
162. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego
163. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
164. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
165. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
166. Warszawska Izba Gospodarcza
167. Warszawski Uniwersytet Medyczny
168. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
169. Wyższy Urząd Górniczy
170. Związek Banków Polskich
171. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
172. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska
173. Związek Miast Polskich
174. Związek Polskie Okna i Drzwi
175. Związek Powiatów Polskich
176. Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji”
177. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
178. Związek Pracodawców Klastry Polskie
179. Związek Pracodawców Polska Miedź
180. Związek Producentów Cukru w Polsce
181. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
182. Związek Rzemiosła Polskiego
183. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć