Menu rozwijane

Aleksandrów Kujawski (województwo kujawsko-pomorskie)

Aleksandrów Kujawski, Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Parkowa 3, g. 12:00-14:00

Uroczystość organizowana jest wspólnie przez starostę aleksandrowskiego oraz burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. Wybrane fragmenty utworów Aleksandra Fredry czytać będą przedstawiciele władz samorządowych powiatu aleksandrowskiego oraz miasta Aleksandrowa Kujawskiego, pracownicy powiatowych i miejskich jednostek organizacyjnych, pracownicy placówek kultury oraz placówek oświatowych. Wybrane fragmenty będą czytane w sali Miejskiego Centrum Kultury udekorowanej w duchu epoki, w której żył i tworzył Aleksander Fredro.
Spotkanie rozpocznie się prezentacją życia i twórczości pisarza, natomiast na zakończenie uczestnicy lampką szampana uświetnią 220. rocznicę urodzin autora. Uroczystość skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta, jak i powiatu.
Czytanie wzbogaci prezentacja multimedialna dotycząca życia i twórczości Aleksandra Fredry.

Lokalizacja