Menu rozwijane

Będków (województwo łódzkie)

Będków, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Będkowie, ul. Reymonta 11, g. 11:00-12:00

W Będkowie uroczystości związane z akcją Narodowe Czytanie odbędą się pod hasłem „Z hrabią Fredrą w Będkowie”, podczas których uczniowie oraz nauczyciele ZSG spotkają się na boisku szkolnym na wspólnym czytaniu. Akcję przewidziano również dla szerokiego kręgu odbiorców, tj. dla całej społeczności gminnej. Uczniowie klasy szóstej pod opieką nauczycielki języka polskiego Anny Badek przedstawią inscenizację wiersza pt. „Paweł i Gaweł”, a gimnazjaliści z polonistką Agatą Karlińską przeczytają kilka wybranych utworów. Dekorację przygotuje Teresa Brożyńska. Swój udział w akcji potwierdził przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legieziński. Imprezę nagłośni nauczyciel Jacek Wochna, zaś nad całością czuwać będzie dyrektor szkoły Anna Milczarek.

Lokalizacja