Menu rozwijane

Boćki (województwo podlaskie)

Gminny Ośrodek Kultury, g. 18:00-19:30

Spotkanie będzie przebiegało według scenariusza, w którym teksty Fredry przeplatać się będą z fragmentami komentarza osoby prowadzącej spotkanie. Czytać będzie wójt, radni, pracownicy kultury, nauczyciele, oraz osoby biorące aktywny udział w życiu gminy.

Lokalizacja