Menu rozwijane

Boguszów-Gorce (województwo dolnośląskie)

Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury, Pl. Odrodzenia 4, g. 11.00-13.00

Uroczystość odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury. Podczas spotkania wałbrzyscy aktorzy zaprezentują uczestnikom wybrane wiersze i bajki Aleksandra Fredry. Akcja zostanie wzbogacona o działania animacyjne z udziałem widzów oraz wykorzystaniem technik lalkowych.

Lokalizacja