Menu rozwijane

Brynica (województwo świętokrzyskie)

Brynica, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie; 11 września, g. 10.30 – 17.00

 

W uroczystości wezmą udział nauczyciele pobliskiego gimnazjum szkoły podstawowej z Brynicy, jej mieszkańcy, ale przede wszystkim uczniowie w wieku 11-15 lat. Celem akcji będzie rozpowszechnienie wiedzy o wielkim twórcy – Aleksandrze Fredro. Na początku uroczystości zostanie przedstawiona krótka prezentacja multimedialna na temat życia i twórczości pisarza. Następnie uczniowie wraz z uczniami przedstawią fragmenty jego najbardziej znanych utworów, np. czytanie „Zemsty” i recytacja wierszy. Dziewczynki z zespołu tanecznego „Efekt” przygotują układ choreograficzny do wiersza poety. Do zabawy włączymy widownię. Chętni będą mogli wylosować wiersz do odczytania. Dla najmłodszych będą quizy, konkurs plastyczny (ilustracja do wiersza). Całej uroczystości będzie towarzyszyła wystawa twórczości komediopisarza.

Lokalizacja