Menu rozwijane

Chęciny (województwo świętokrzyskie)

Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej „Niemczówka”, ul. Małogoska 7, g. 17.30-19.30

Narodowe Czytanie w Chęcinach rozpocznie się w zabytkowej kamienicy „Niemczówka”. Krótkie słowo wstępne na temat twórczości Aleksandra Fredry wygłosi nauczyciel języka polskiego - aktywny członek Dyskusyjnego Klubu Książki. Następnym punktem spotkania będzie głośne czytanie z podziałem na role „Zemsty”. Role zostaną podzielone pomiędzy reprezentantów władz samorządowych, pracowników lokalnych instytucji kultury, członków drużyny rycerskiej w ubraniach z epoki oraz wszystkich chętnych mieszkańców Chęcin.

Lokalizacja