Menu rozwijane

Chrząstowice (województwo opolskie)

Ogród Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach, g. 10:00-12:00

W Chrząstowicach spotkanie skierowane będzie do wszystkich mieszkańców gminy. W planie wspólne czytanie bajek, do którego zaproszeni zostaną przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy oświaty, bibliotekarze, radni oraz wszyscy chętni mieszkańcy. Przygotowana zostanie mini wystawa informująca o akcji, autorze oraz jego dziełach.

Lokalizacja