Menu rozwijane

Działdowo (województwo warmińsko-mazurskie)

Działdowo, park przy Ratuszu od strony fontanny, g. 13.00 – 15.00

„Narodowe Czytanie” w Działdowie będzie zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z Miejskim Domem Kultury, Powiatową Biblioteką Pedagogiczną, Biblioteką Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły, Biblioteką Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi, Hufcem ZHP Działdowo, Działdowską Kuźnią Słowa, Dyskusyjnymi Klubami Książki. W dniu poprzedzającym akcję uczniowie Gimnazjum nr 2 poprzez opracowane przez siebie ulotki rozpropagują akcję wśród instytucji państwowych i mieszkańców miasta wraz z bibliotekarzami będą czytać w działdowskich przedszkolach bajki Fredry. 7 września o godz. 13:00 uroczystość pod hasłem „Fredro przy Ratuszu” rozpocznie burmistrz miasta oraz starosta powiatu działdowskiego, następnie zostanie przypomniany życiorys i twórczość pisarza, a utwory Fredry będą czytane przez samorządowców, harcerzy, uczniów, lokalnych poetów i członków Dyskusyjnych Klubów Książki. Dla dzieci będzie zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem „Postacie z bajek A. Fredry”, a dla młodzieży krzyżówka ze znajomości treści „Zemsty”. Akcji towarzyszyć będzie okolicznościowa wystawa twórczości pisarza. Na zakończenie przewidziano słodki poczęstunek dla dzieci, a dla pozostałych uczestników „Cygańską zupę z gwoździa”. Całości będzie towarzyszyła muzyka z epoki A. Fredry.

Lokalizacja