Menu rozwijane

Giby (województwo podlaskie)

Gminny Ośrodek Kultury, Giby 74 a, g. 9.00-12.30

Przypomnieniem życiorysu Aleksandra Fredry oraz jego twórczości rozpocznie się akcja „Narodowego Czytania” w Gminnym Ośrodku Kultury w Gibach. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy gminy.

Lokalizacja