Menu rozwijane

Jeleniec (województwo lubelskie)

Jeleniec, Zespół Szkół, g. 10:00-13:00

Uczniowie Zespołu Szkół w Jeleńcu pod opieką p. Moniki Piotrowskiej zaproszą mieszkańców do wysłuchania utworów Aleksandra Fredry. Uczniowie Szkoły Podstawowej przeczytają wylosowane przez siebie bajki Aleksandra Fredry. Uczniowie Publicznego Gimnazjum przeczytają komedię z podziałem na role. Czytanie zostanie poprzedzone przybliżeniem sylwetki Aleksandra Fredry. Aktywni uczestnicy zostaną nagrodzeni.

Lokalizacja